Itä-Suomen yliopiston tutkijalle merkittävä ERC-rahoitus nivelrikon ennustemallin kehittämiseen

Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen akatemiatutkija, dosentti Rami Korhoselle merkittävän apurahan lahjakkaille nuorille tutkijoille suunnatussa ERC Starting Grants -haussa. Viisivuotisen rahoituksen saaneessa hankkeessa kehitetään tietokonemalli, jonka avulla voidaan arvioida nivelrikon etenemistä potilaskohtaisesti. Mallia voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa potilaille sopivaa hoitomuotoa nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi tai etenemisen hidastamiseksi.

– ERC rahoittaa innovatiivista tutkimusta, jossa on mahdollisuus sekä riskinottoon että merkittäviin läpimurtoihin. Vastaavaa rahoitusta on vaikeaa muuten saada. Rahoituksen ansiosta pääsemme kehittämään adaptiivista mallia nivelrikon etenemisen ennustamiseksi maailman parhaitten osaajien kanssa, Korhonen sanoo.

ERC myöntää rahoitusta huipputason perustutkimukselle. ERC Starting Grants -apurahoilla tuetaan uransa alkuvaiheessa olevia lahjakkaita tutkijoita. Rahoituksen on määrä tukea oman tutkimusryhmän tai -ohjelman perustamista tai vakiinnuttamista. EU:n jäsenmaissa ja liitännäismaissa työskentelevät tutkijat voivat saada jopa 1,5 miljoonan euron suuruisen apurahan. Neljättä kertaa järjestettyyn hakuun osallistui 4080 tutkijaa, joista 480 sai apurahan. Suomessa apurahan sai kymmenen tutkijaa.

Biomekaanisen mallinnuksen tutkimusryhmää johtava Korhonen on ensimmäinen ERC Starting Grants -apurahan saanut Itä-Suomen yliopiston tutkija. Rahoitushaun arviointipaneelin mukaan Korhonen vakuutti arvioitsijat innovatiivisilla ideoillaan. Paneeli arvioi, että hankkeen tulokset voivat uudistaa nivelrikkopotilaiden hoito- ja seurantakäytäntöjä. Rahoitusta puolsi myös se, että Korhosella on nuoresta iästään huolimatta jo vaikuttava julkaisuluettelo ja oma tutkimusryhmä.

Tietokonemallin avulla yksilöllisempää hoitoa

Nivelrikossa niveltyvien luiden päissä olevat nivelrustot kuluvat pois. Tämä aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Nivelrikon etenemiseen vaikuttavat muun muassa nivelten epänormaali kuormitus ja ikääntyminen.

– Hankkeemme ensimmäisessä osassa kehitetään ja validoidaan adaptiivisia tietokonemalleja, jotka ennustavat nivelrikon etenemistä, Korhonen kertoo.

Mallien validoimiseksi käytetään muun muassa eläinmalleja, joilla arvioidaan rustokudoksessa ja -soluissa tapahtuvia muutoksia nivelrikon edetessä. Kokeellisten mittausten avulla voidaan myös arvioida syitä nivelrikon syntyyn ja etenemiseen.

Toisessa vaiheessa kehitetään kliinisten magneettikuvien perusteella tietokonemalleja polvinivelistä, joissa on jokin vaurio, kuten nivelkierukan repeämä tai rustovaurio. Mallien avulla voidaan arvioida polvinivelten kudosten kokemia jännityksiä ja mahdollisia tulevia vaurioalueita sekä simuloida kirurgisten operaatioiden aiheuttamia muutoksia.

– Lopuksi aikaansaannokset yhdistetään tietokonemalliksi, jonka avulla voidaan arvioida nivelrikon etenemistä potilaskohtaisesti vuosiksi eteenpäin. Tätä voitaisiin käyttää hyväksi suunniteltaessa potilaille sopivaa hoitomuotoa nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi tai etenemisen hidastamiseksi.

ERC:n myöntämällä rahoituksella katetaan ennen muuta hankkeeseen palkattavien tutkijoiden palkkakulut sekä tutkijavierailujen kustannukset. Ulkomaisina yhteistyökumppaneina toimivat mallinnuksessa muun muassa Albertan yliopisto Kanadasta ja Lundin yliopisto Ruotsista, kokeellisissa solutason mittauksissa Calgaryn yliopisto Kanadasta.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija, dosentti Rami Korhonen, p. +358 40 355 3260, rami.korhonen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin