Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä kasvoi

Hakijoiden kiinnostus Itä-Suomen yliopistoon on kasvanut viime vuodesta. Yliopiston hakukohteisiin tuli runsaat 15 000 hakemusta 12. huhtikuuta päättyneessä yliopistojen yhteishaussa, johon kuuluvat yliopistojen päävalinnat. Viime vuonna uuteen Itä-Suomen yliopistoon jätettiin noin 14 600 hakemusta.

Hakijoita Itä-Suomen yliopistoon on kaikkiaan 9514. Viime vuoteen verrattuna hakijamäärä kasvoi hieman, sillä edellisenä vuonna yliopiston kevään yhteishaussa oli runsaat 9000 hakijaa.

Aloituspaikkoja päävalinnoissa Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella on yhteensä noin 1 800, joten hakijoista keskimäärin noin joka kuudes saa opiskelupaikan.Opiskelupaikan saatavuus vaihtelee hakukohteittain.Itä-Suomen yliopisto on yhdistänyt useita koulutuksia aiempaa laajempiin kokonaisuuksiin, joissa hakija hakee vain yhteen hakukohteeseen ja valitsee pääaineensa opintojensa aikana.Tämä karsii päällekkäishakijoita ja näkyy erityisesti yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Hakijaryntäys hammaslääketieteeseen, erityisopettajakoulutukseen ja kauppatieteisiin

Suosituimpia hakukohteita Itä-Suomen yliopistossa ovat opettajankoulutus, lääketieteellinen koulutus ja kauppatieteiden koulutus.Savonlinnan kaikissa hakukohteissa on tapahtunut nousua.

Filosofisessa tiedekunnassa suosiota ovat kasvattaneet erityisesti erityisopettajien koulutus psykologia sekä opinto-ohjaajan koulutus. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hakukohteista kiinnostaa eniten biologia. Terveystieteiden tiedekunnan suosituimmat hakukohteet ovat lääketiede ja farmasia. Hammaslääketieteen koulutukseen tuli lähes 300 hakemusta, joten koulutus kaksinkertaisti hakijamääränsä edellisvuoteen verrattuna. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa hakemuksia jätettiin eniten kauppatieteen koulutukseen. Kauppatiede myös kasvatti suosiotaan edellisvuoteen verrattuna.

Opiskelijavalintojen valintakokeet ajoittuvat toukokuun lopulta juhannusviikolle. Tulokset ovat selvillä viimeistään heinäkuun alkupuolella. Nyt valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa 1. syyskuuta.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen puh. 0407011303

Rehtori Perttu Vartiainen puh. 0503011530

Itä-Suomen yliopiston hakutilasto 2011 (pdf)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin