Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen avajaiset 28. lokakuuta

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen uudet tilat otetaan käyttöön 28. lokakuuta vietettävien avajaisten myötä. Virallinen tilaisuus alkaa kello 14.00 Joensuun kampuksella Natura-rakennuksessa ja keskuksen avajaissanat lausuu yliopiston rehtori professori Perttu Vartiainen.

LUMA-keskuksen rakentaminen käynnistyi vuoden 2011 tammikuussa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ELY-keskuksen, Joensuun ja ympäristökuntien sekä yliopiston yhteishankkeena. LUMA-keskuksen tehtävänä on edistää luonnontieteiden ja matematiikan kouluopetusta, lisätä oppilaiden ja vanhempien kiinnostusta näihin tieteenaloihin sekä edistää koululaitosten, yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Avattava LUMA-keskus on osa valtakunnallista LUMA-keskusten verkostoa ja se toimii Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yhteydessä.

LUMA-keskuksen toiminta käynnistyy vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen aikana keskitytään uusien oppimisympäristöjen käytön lisäämiseen alueen kouluissa. Tätä varten on  rakennettu monipuolinen ja laajasti hyödynnettävä laboratoriokokonaisuus, jota voidaan hyödyntää fysiikan, matematiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen opetuksessa. Ennen oppilaiden kanssa tapahtuvan toiminnan aloittamista paikalliset opettajat perehdytetään uusien oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä on välttämätön edellytys opettajien omatoimiselle työskentelylle LUMA-keskuksen tiloissa ja samalla opettajat saadaan sitoutettua pysyvään yhteistyöhön. Uusien oppimisympäristöjen käyttöönoton toivotaan lisäävän nuorten kiinnostusta luma-aineiden opiskelua kohtaan.

Yritysten, yliopiston ja koulujen välisen yhteistyön tiivistämiseksi kehitteillä on kaksi mallia, joista toista tullaan käyttämään opettajankoulutuksessa ja toisen mallin avulla rakennetaan tiiviimpää yhteistyötä lukioiden, opettajien, yritysten ja yliopiston välille. Kehitteillä olevia malleja testataan jo kevään 2012 aikana. Toimiviksi ja pysyviksi käytänteiksi mallit pyritään kehittämään vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Toisessa vaiheessa vuoden 2012 aikana Itä-Suomen yliopiston korkeatasoista metsä- ja bio-osaamista nostetaan voimakkaasti toimintaan mukaan. Nämä yliopistolle tärkeät osaamisalueet näkyvät voimakkaasti mediassa, mutta myös kouluyhteistyön kehittämistä tarvitaan. Samanaikaisesti LUMA-keskuksen toiminta-aluetta laajennetaan pyrkien tavoittamaan Kuopion ympäristön ja Savonlinnan alueen nuoret ja opettajat.

- Alustavia keskusteluja Kuopion ja Pohjois-Savon alueen koulujen kanssa on jo käyty, kertoo LUMA-keskuksen johtaja Pekka Hirvonen.

- Kuopion kampuksen korkeatasoiseen tutkimukseen perustuva koulutus yhdistettynä joensuulaiseen opettajankoulutusosaamiseen tarjoaa mielestämme erinomaiset lähtökohdat aktiiviselle LUMA-toiminnalle Pohjois-Savon alueella, toteaa Hirvonen.

Lisätietoja:

Pekka Hirvonen, LUMA-keskuksen johtaja, 050 351 4897, pekka.e.hirvonen@uef.fi
Ville Nivalainen, koordinaattori matemaattiset aineet, 050 361 7420, ville.nivalainen@uef.fi
Vesa Tenhunen, koordinaattori tietojenkäsittelytiede ja yritysyhteistyö, 050 436 1255, vesa.tenhunen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin