Itä-Suomen yliopistolle 11 miljoonaa valtion vastinrahaa

Valtioneuvosto päätti 10. maaliskuuta yleisistunnossaan vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen yksityisten lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta julkisoikeudellisille yliopistoille. Itä-Suomen yliopisto saa valtion vastinrahaa 11 417628 euroa kerättyään 4 567 051 euroa vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia.

Yliopistojen peruspääomaan siirtyy yhteensä noin 175 miljoonaa euroa vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen yksityisten rahalahjoitusten perusteella. Julkisoikeudelliset yliopistot keräsivät valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Yliopistojen vastinrahoitukseen oikeuttava varainhankinta jatkuu 30.6.2011 asti. Vuonna 2011 yliopistojen keräämien lahjoitusten valtion rahoitusosuus maksetaan syksyllä 2011.

Valtion vuoden 2011 talousarviossa on julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin varattu kaikkiaan yli 211 miljoonaa euroa.

Valtion vastinrahoituksella pyritään tukemaan yliopistojen varainhankintaa. Yliopistojen keräämät varat ja niitä vastaan yliopistoille maksettu vastinrahoitus kohdennetaan yliopistojen peruspääomaan, jonka tuottoja yliopisto voi käyttää päätöstensä mukaisesti. Tämä tukee osaltaan yliopistojen strategista johtamista ja vahvistunutta autonomiaa. (Lähde: Valtioneuvosto)

Lisätietoja:

Erityisavustaja Laura Rissanen, puh. (09) 160 77409, 041 540 4505

Johtaja Anita Lehikoinen, puh. (09) 160 77353, 040 518 4891

Valtion vastinrahoitus julkisoikeudellisille yliopistoille niiden vuoden 2010 loppuun mennessä keräämien yksityisten rahalahjoitusten perusteella (pdf)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin