Itä-Suomen yliopisto tutki professori Carsten Carlbergin toimintaa

Professori Carsten Carlbergin toimintaa Itä-Suomen yliopistossa tutkinut väliaikainen eettinen toimikunta antoi 31. elokuuta lausunnon, jonka mukaan Carlberg on laiminlyönyt tutkimusryhmän ohjaajalle kuuluvia velvoitteita, mutta näyttöä ei ole siitä, että kysymys olisi piittaamattomuudesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä tai vilpistä tieteellisessä toiminnassa.

Rehtori Perttu Vartiainen nimitti kesäkuun alussa väliaikaisen eettisen toimikunnan tutkimaan, liittyykö Carlbergin toimintaan Itä-Suomen yliopistossa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia. Yliopistossa selvitettiin alkuvuodesta Carlbergin tutkimusryhmään kuuluneen Tatjana Degenhardtin toimia. Degenhardtin todettiin syyllistyneen tutkimusaineiston manipulaatioon, ja hän menetti tohtorin tutkintonsa. Carlbergin toimia ei tuolloin arvioitu, koska Degenhardt kertoi olevansa yksin vastuussa vilpistä. Perusteluksi hän kertoi ryhmässä vallinneen valtavan paineen saada aikaan tuloksia.

Carlbergilla on ollut professuuri sekä Luxemburgin että Itä-Suomen yliopistossa. Keväällä tuli tietoon, että Luxemburgissa tutkittiin Carlbergiin liittyvää epäilyä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista. Tämän jälkeen Itä-Suomen yliopiston rehtori teki päätöksen Carlbergin toiminnan tutkimisesta myös täällä. Asian selvittelyssä kuultiin Carlbergiä, hänen tutkimusryhmänsä jäseniä ja muita työyhteisön jäseniä.

Väliaikaisen tutkimuseettinen toimikunnan 31. elokuuta antaman lausunnon mukaan kuulemisten perusteella on käynyt ilmi, että professori Carlbergin tutkimusryhmän johtamisessa on ollut puutteita, jotka ovat käyneet ilmi työilmapiiriongelmina, puutteina tutkimusprosessien ohjauksessa ja luottamuspulana joidenkin henkilöiden osalta. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää muun muassa hyvää henkilöstöhallinnon noudattamista kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa.

Toimikunta katsoo, että asiassa on osoitettu professori Carlbergin laiminlyöneen ohjaajalle kuuluvia velvoitteita, mutta ei ole saatu näyttöä siitä, että kysymys olisi tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien tutkimuseettisten ohjeiden tarkoittamasta piittaamattomuudesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä tai vilpistä tieteellisessä toiminnassa.

Toimikunta esittää, että työnantaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin esille nousseiden seikkojen, erityisesti työilmapiiriongelmien korjaamiseksi. Toimikunta suosittaa myös, että yliopisto tarkistaa ja tarvittaessa korjaa opiskelijoiden ohjaamiseen liittyviä ohjeitaan laadukkaan ohjaamisen varmistamiseksi.

Toimikunnan puheenjohtajana toimi akateeminen rehtori Kalervo Väänänen. Muut jäsenet olivat dekaani, professori Timo Jääskeläinen, professori (emeritus) Ossi V. Lindqvist, professori Jorma Palvimo, professori Risto Turunen ja toimikunnan sihteerinä toiminut johtava lakimies Petri Rintamäki.    

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 7011 303

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin