Itä-Suomen yliopisto tehostaa toimintojaan

Itä-Suomen yliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat ensisijaisesti kahden tiedekunnan hallinto- ja tukipalveluja. Syynä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiselle on toimintojen uudelleenorganisointi. Päällekkäisyyttä on syntynyt Joensuun ja Kuopion yliopiston yhdistyessä Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010. Kahden itsenäisen yliopiston 13 tiedekunnasta muodostettiin neljä yhteistä tiedekuntaa.

Päätöksen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta teki yliopiston hallitus 31.10.2011. Samalla se vahvisti Itä-Suomen yliopiston ensi vuoden budjetiksi 256,5 miljoonaa euroa.

Alustava arvio henkilöiden määrästä, johon mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai lomautukset kohdistuvat, on noin 60 henkilöä. Ensisijaisesti tarkastellaan eläkejärjestelyjä, määräaikaisten työsuhteiden tarvetta sekä mahdollisia muita toimenpiteitä. Yt-neuvottelujen piirissä on noin 470 henkilöä. Heistä Kuopiossa on noin 350 ja Joensuussa runsaat sata.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sekä terveystieteiden tiedekunnan hallinto- ja tukihenkilöstöä. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa neuvottelut koskevat kansantaloustieteen oppiaineen sekä paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelman henkilöstöä. Lisäksi neuvottelujen piirissä on Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampusten puutarhoilla työskentelevä henkilöstö.

Tiedekuntien hallinnon ja tukipalveluiden toimintoja harkitaan organisoitavaksi uudelleen. Lähtökohtana on hallinnon tehostaminen, prosessien sujuvuus ja voimavarojen siirto mahdollisuuksien mukaan opetukseen ja tutkimukseen.

Yliopiston tarkoituksena on myös varautua tulevien vuosien kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen hakemalla säästöjä tilaohjelman kautta. Se tapahtuu luopumalla suuremmista kiinteistökokonaisuuksista. Koko ohjelman toteutuessa säästöjä arvioidaan syntyvän vuositasolla yli kaksi miljoonaa euroa. Syntyvät säästöt kohdennetaan opetukseen ja tutkimukseen.

Educa-rakennuksen korvaavien tilojen suunnittelu aloitetaan käyttäjiä kuunnellen niin, että tavoitteena ovat mahdollisimman keskitetyt ja tarkoituksenmukaiset tilat kasvatustietieteilijöille. Tilat otetaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2013.

Itä-Suomen yliopiston ensi vuoden tuotoiksi on talousarviossa hyväksytty 256,5 miljoonaa euroa. Budjetin lähtökohtana on, että kulut sopeutetaan tuottoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionrahoitus on 150 miljoonaa euroa vuodelle 2012. Yliopisto hankkii täydentävää rahoitusta 106 miljoonaa euroa.

Sisäisen kilpailun kautta kohdennettuun, ja yliopiston strategisia tavoitteita tukevaan erillisrahoitukseen on tulossa huomattava, miljoonan euron lisä. 6,3 miljoonan euron strateginen rahoitus kohdennetaan erityisesti vahvuusalueiden tutkimuksen kärkihankkeisiin, Venäjä-osaamiseen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Strategiansa mukaisesti yliopisto palkkaa ensikin vuonna kymmenen uutta tutkijatohtoria. Yliopisto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että osa nykyisen julkisoikeuden aloituspaikoista suunnataan oikeustieteen opinnoiksi ja että yliopistolle myönnetään oikeustieteen alan tutkinnonanto-oikeus.

Itä-Suomen yliopisto työllistää noin 2 800 henkeä. Opiskelijoita, aikuisopiskelijat mukaan lukien, on 30 000. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen 050 301 1530
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen 040 355 2299
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin