Itä-Suomen yliopisto saa terveyden edistämisen professuurin Joensuuhun

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle perustetaan lahjoitusvaroin terveyden edistämisen professuuri. Viisivuotiseen professuuriin tarvittavat puoli miljoonaa euroa ovat koossa Juho Vainion säätiön ilmoitettua tukevansa professuuria 100 000 eurolla. Lahjoitus julkistettiin säätiön 50-vuotisjuhlissa Helsingissä 20. tammikuuta.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Joensuun kaupunki ovat myös professuurin keskeisiä tukijoita. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus on huolehtinut varainkeruusta lahjoitusprofessuurin perustamiseksi.

– Ilmapiiri on Joensuun seudulla ollut asialle otollinen, mikä varmasti juontuu osin Pohjois-Karjala-projektin perinteistä, kiittelee professori Jussi Kauhanen, jonka johtamaan kansanterveystieteen yksikköön uusi professuuri hallinnollisesti sijoittuu.

Ensimmäinen Suomessa

Kauhasen mukaan tavoitteena on täyttää professorin tehtävä kutsumenettelyllä jo syksyyn mennessä. – Aivan vastaavaa oppituolia suomalaisissa yliopistossa ei ole ennen ollut. Terveyden edistämisen opetukselle ja tutkimukselle on tilausta monissa pääaineissa.

Terveyden edistämisen professorin työkenttää on myös yhteistyön rakentaminen kuntien, kuntayhtymien, yritysten sekä järjestöjen kanssa sekä hyvien käytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen.

Kuopion kampuksella toimiva terveystieteiden tiedekunta saa professuurin myötä jalansijaa Joensuussa. Työtilat professorille tarjoaa Pohjois-Karjalan keskussairaala. Tutkimusyhteistyötä on jo suunnitteilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Kauhasen mukaan professuuri tuo uuden kanavan yliopiston yhteiskuntavastuun toteuttamiselle. – Terveyden edistäminen on kustannustehokkain tapa huolehtia väestön hyvinvoinnista. Ajankohtaiseksi sen tekee myös valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki, joka tuo sairaanhoitopiireille ja terveyskeskuksille uusia velvoitteita terveyden edistämiseen.

Juho Vainion säätiön hallitus arvioi, että terveyden edistämisen professuuri edistää terveiden elintapojen omaksumista ja kansanterveyttä lähentämällä tieteellistä työtä ja käytännön toimintaa. "Tulevaisuuden kannalta merkittävää on professuurin avulla tehostuva uuden tutkija- ja kansanterveystoimijasukupolven kasvattaminen. Kyse on kansallisesti merkittävästä kansanterveyttä edistävästä hankkeesta," todettiin lahjoituksen perusteluissa.

Lisätietoja:

Professori Jussi Kauhanen, p. 040 552 5104

Juho Vainion Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Huttunen, puh. 050 505 2776

Toiminnanjohtaja, terveydenhuoltoneuvos Vesa Korpelainen, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, p. 0500 274 258

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin