Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen

Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ovat tehneet sopimuksen kumppanuusyhteistyöstä. Kumppanuussopimus toteuttaa kansallista tavoitetta profiloida yliopistoja vahvuusaloilleen, rationalisoida niiden koulutustarjontaa päällekkäisyyksien poistamiseksi ja edistää rakenneuudistusta.

Yliopistot kehittävät yhteistyössä akateemista johtajuutta, laatukulttuuria ja uudenlaisia oppimismenetelmiä. Ensimmäisessä vaiheessa yliopistot selvittävät yhteistyömahdollisuuksia liikuntalääketieteen, ergonomian ja fysiatrian sekä terveyskasvatuksen alueilla. Yliopistot pyrkivät vahvistamaan koulutus- ja tutkimusyhteistyötä myös sairaanhoitopiirien kanssa.

Erikseen sovittavia toimintoja varten kumppanuusyliopistoilla voi olla yhteisiä professorin tai muita yhteisiä toimia. Niillä voi myös olla yhteisiä laitteita, tiloja ja infrastruktuureja, joista sovitaan erillissopimuksilla. Kumppanuusyliopistot vastaavat kumpikin osaltaan tämän sopimuksen toteutuksen itselleen aiheuttamista kustannuksista.

Itä-Suomen yliopiston vahvuusalat ovat Metsä ja ympäristö, Terveys ja hyvinvointi ja Uudet teknologiat ja materiaalit. Yliopistolla on lisäksi kaksi erityisesti vahvistettavaa alaa, jotka ovat laaja-alainen Venäjä-osaaminen ja monipuolinen opettajakoulutus. Itä-Suomen yliopisto profiloituu vahvuusaloilleen ja tukee erityisesti Itä-Suomen kehitystä.

Jyväskylän yliopiston painoalat ovat Luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne, Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö, Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit, Liikunta ja hyvinvointi ja Ihmisläheinen teknologia. Painoalat heijastavat yliopiston profiilia ja vahvuuksia. Pääkriteerit ovat tutkimuksen korkea taso, toimintojen laajuus, kansalliset koulutusvastuut ja yhteiskunnallinen merkitys.

Lisätietoja:
 
Itä-Suomen yliopisto
Hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalas, p. 050 563 5172
Rehtori Perttu Vartiainen, p. 050 301 1530
Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen, p. 040 701 1303

Jyväskylän yliopisto
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen, p. 040 707 0039
Rehtori Aino Sallinen, p. 0400 247 435

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin