Ilmastonmuutoksella on myös sosiaalisia vaikutuksia

Ilmastonmuutos koskettaa meitä lähimpien vuosikymmenien aikajaksolla monella tapaa, tämä pakottaakin yhteiskunnan varautumaan ympäristöolosuhteiden muuttumiseen monella eri rintamalla.

Ilmastonmuutoksella on myös sosiaalisia vaikutuksia – muun muassa näitä tekijöitä on selvitetty Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, joka keskittyi maaseudun hyvinvointiin ja paikallisyhteisöihin Varsinais-Suomessa.

– Ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin vaikutuksiin sopeutuminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain sen miettimistä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on luontoon tai ympäristöolosuhteisiin. Kysymys on myös seurausvaikutuksista ihmisten arkeen, elämään, elinkeinoihin, asumiseen, rakentamisen paikkoihin ja tapoihin, energiankäyttöön sekä lähiympäristöön. Paljon vaikutuksia, jotka liittyvät ihmisten arkeen ja elämäntapoihin, summaa Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen.

Kuuntele haastattelu kantti.netissä

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin