Iäkkäiden monilääkitys on kasvava ongelma

Monilääkitys koskettaa yhä useampaa ikääntynyttä. Tuoreen tutkimuksen mukaan 77 vuotta täyttäneistä joka kolmas käyttää vähintään kymmentä lääkettä, joka neljäs käyttää iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä ja joka viides altistuu merkittäville lääkkeiden yhteisvaikutuksille.

Tutkimukseen osallistui 657 kuopiolaista yli 77 vuotta täyttänyttä henkilöä.

– Kyseessä on yleinen ongelma Suomessa. Nämä lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat merkittävä taloudellinen tekijä sekä sairastuvuuden ja kuolleisuuden lisääjä tässä iäkkäässä yhteiskunnassa, toteaa aiheesta Itä-Suomen yliopistossa väitellyt proviisori Jouni Ahonen Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekista.

 

Monilääkityksen rajana pidetty 10 lääkkeen määrä ei automaattisesti tarkoita ongelmia, mutta asiaan kannattaa jo kiinnittää huomiota.

Suuri lääkkeiden määrä tuo riskin lääkkeiden yhteisvaikutuksille.

Lääkeaineet voivat muuttaa toistensa vaikutustapaa keskushermostossa tai vaikuttaa esimerkiksi lääkeaineiden imeytymiseen.

 

Oma ongelmansa on sekin, että elimistö muuttuu ikääntyessään, näin myös lääkkeen vaikutus voi muuttua.

–Tästä johtuukin se, että jos on nuorempana ollut hyvin sopiva lääke ja ikää alkaa tulemaan se 75 vuotta ja enemmän, voi käydäkin niin että tämä hyvin sopiva lääke ei enää sovikaan hyvin. Hyvin monien asioiden johdosta, kuten munuais- ja maksatoiminnan heikentyminen, iäkkäät tarvitsevat pienempiä annoksia ja erilaisia lääkkeitä.

 

Iäkkäiden lääkkeiden käyttöön tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Lääkitystä tulisi arvioida vuosittain osana perusterveydenhuollon työtä ja kehittää moniammatillista yhteistyötä lääkärien, hoitajien, farmaseuttien, proviisorien sekä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Lääkehoitojen arvioinnit tulisi myös saada Kela-korvausten piiriin.

 

Kuuntele haastattelu kantti.netissä

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin