Huomattavaa rahoitusta Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskukselle

Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminnan käynnistäminen ja toimintaympäristön rakentaminen vauhdittuvat kahden uuden hankkeen myötä. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat myöntäneet hankkeisiin yhteensä 635 000 euron rahoituksen. Hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti on 762 500 euroa.

 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle rakennetaan LUMA-toimintaympäristö, jonka pääpaino on fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen oppimisympäristöissä kemiaa ja matematiikkaa unohtamatta. Toimintaympäristö tarjoaa palvelujaan myös ympäristökuntien oppilaitoksille sekä osaltaan vahvistaa näiden aineiden opettajankoulutuksen asemaa Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti. Ympäristökunnista mukana ovat Kontiolahti, Kitee, Joensuu ja Outokumpu. Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton rahoittama hanke on kaksivuotinen.

LUMA-toimintaan kohdistuvalla hankkeella on kolme tavoitetta: 1) Käynnistää ja vakiinnuttaa LUMA -toiminta Itä-Suomessa ja liittää paikallinen LUMA-verkosto osaksi kansallista verkostoa. 2) Lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä Pohjois-Karjalan oppilaitoksissa opettajien koulutusten kautta. 3) Itäsuomalaisten yritysten, oppilaitosten ja yliopiston välisen yhteistyömallin rakentaminen ja yhteistyön käynnistäminen. Paikallisista yrityksistä mukana ovat mm. Abloy Oy, Arcusys Oy, Nanocomp Oy ja Solenovo Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen ja kestoltaan 2,5 vuotta.

Itä-Suomen yliopisto on aloittanut LUMA-toiminnan käynnistämisen ja toimintaympäristön rakentamisen. Toimintaympäristö tulee sisältämään paljon sellaisia ideoita, joita ei kouluopetuksessa ole aikaisemmin laajemmalti hyödynnetty. Toivomme, että uuden LUMA-toimintaympäristön myötä pystymme tarjoamaan ympäristökuntien opettajille ja koko luma-aineiden opetukselle uusia ideoita ja ajatuksia sisältävän jatkuvakestoisen piristysruiskeen. Kaikkien toimenpiteiden toivotaan lisäävän nuorten kiinnostusta LUMA-aineiden opiskelua kohtaan.

 

Lisätietoja:

hankkeiden johtaja: Pekka Hirvonen, p. 050 351 4897, pekka.e.hirvonen(at)uef.fi

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, fysiikan ja matematiikan laitos.

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin