Hiilimarkkinat vuoden 2012 jälkeen?

Avoin työpaja
torstai 14.4.2011 klo 13-17
Keskuskatu 7A (Roschier Asianajotoimisto), Helsinki

järjestää: Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden tutkimusryhmä


Vuosi 2012 on kansainvälisten päästöyksikkömarkkinoiden ja EU:n päästökaupan merkkipaalu. Kioton pöytäkirjan ensimmäinen sitoumuskausi päättyy eikä tulevaisuudesta toistaiseksi ole varmuutta. Korvataanko Kioton pöytäkirja uudella sopimuksella vai jatkuuko se? Jos Kioto jatkuu, tuleeko sen rinnalle toinen, täydentävä sopimus? Entä mitä tapahtuu Kioton nykyisille joustomekanismeille ja luodaanko niiden rinnalle mahdollisesti uusia kansainvälisiä markkinamekanismeja?

EU:n päästökauppajärjestelmän kolmas kausi käynnistyy vuonna 2013. Kolmas päästökauppakausi tuo mukanaan useita muutoksia: järjestelmä laajenee, päästöoikeuksien jakomenettely uudistuu samalla kun kansalliset jakosuunnitelmat korvataan EU:n laajuisella päästökatolla.

Suomen Akatemian ”Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta” -tutkimusohjelman (FICCA, 2011–2014) puitteissa toimiva Itä-Suomen yliopiston uusi ilmasto-oikeuden tutkimusryhmä järjestää kansainvälisten hiilimarkkinoiden tulevaisuuteen keskittyvän avoimen työpajan, jonka tavoitteena on kerätä yhteen alan suomalaisia asiantuntijoita. Markkinoiden tulevaisuutta arvioidaan työpajassa alan käytännön toimijoiden kokemusten kautta.

Työpaja koostuu keskusteluun virittävistä lyhyistä alustuksista (10 min) ja niiden pohjalta käytävästä keskustelusta.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ei osanottomaksua. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 12.4. Suvi Borgströmille: suvi.borgstrom@uef.fi tai puh. 045-3478904.

Lisätietoja työpajasta ja ilmasto-oikeuden tutkimusryhmän työskentelystä prof. Tapio Määttä (tapio.maatta@uef.fi) tai tutkijatohtori Kati Kulovesi (kati.kulovesi@uef.fi).


OHJELMA

13.00 Avaus ja Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden tutkimusryhmän esittely
- ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto

13. 15 Kansainväliset päästöyksikkömarkkinat

Kansainväliset päästömarkkinat tänään ja tulevaisuudessa - Globaalit ja yhteiset tai alueelliset ja epäyhtenäiset?
– Climate services manager Hanna-Mari Ahonen, GreenStreamNetwork

Lessons learned 2000 – 2012
– neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kehitysmaiden näkemyksiä kansainvälisistä hiilimarkkinoista
– tutkija Antto Vihma, Ulkopoliittinen instituutti

Keskustelu

Kahvi

14.30Rahoitus- ja joustomekanismit

Markkinamekanismit YK:n ilmastoneuvotteluissa
– neuvotteleva virkamies Harri Laurikka, ympäristöministeriö

Puhtaan kehityksen mekanismi CDM:n tulevaisuus
– ylitarkastaja Karoliina Anttonen, ulkoasianministeriö

REDD+ uutena rahoitusinstrumenttina
– lainsäädäntösihteeri Maria Pohjanpalo, ulkoasianiministeriö

Keskustelu

15.45 Hiilimarkkinoiden oikeudellisia kysymyksiä

Katsaus oikeudellisiin vaihtoehtoihin YK:n ilmastoneuvotteluissa
– tutkijatohtori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto

Kansainväliset markkinamekanismit EU:n päästökauppajärjestelmässä v. 2012 jälkeen
– Senior associate Robert Utter, Roschier asianajotoimisto

Sopimusoikeudellisia kysymyksiä vuoden 2012 jälkeiseen aikaan liittyen
– Legal counsel, Riikka Sipponen, GreenStreamNetwork

Keskustelu

Yhteenveto ja johtopäätöksiä työpajan keskusteluista
– neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö ja kansainvälisen ympäristöoikeuden professori (oa.), Itä-Suomen yliopisto

Keskustelu

17.15 Tilaisuuden päätös
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin