Eurooppalaiset luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tohtorikoulutettavat kokoontuvat Joensuussa 5.-7. kesäkuuta

Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos järjestää matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tohtorikoulutettavien kansainvälisen yhteistapaamisen Joensuussa 5.-7. kesäkuuta. Tapaaminen liittyy Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella toimivan luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkimusryhmän toimintaan. Pääosa meneillään olevasta tutkimuksesta kohdentuu tällä hetkellä fysiikan eri osa-alueiden ja opettajankoulutuksen kysymyksiin. Kevään 2011 aikana ryhmän toiminta-aluetta on kuitenkin laajennettu ja syksystä alkaen myös matematiikka ja kemia tulevat voimakkaammin mukaan.

- Laajeneva tutkimustoiminta vahvistaa erityisesti matemaattisen aineiden opettajankoulutuksen asemaa Joensuun kampuksella, toteaa tutkimusryhmän johtaja dosentti Pekka Hirvonen.

Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tutkimusalan tohtoriopiskelijat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa joko Saksassa tai Suomessa. Joensuussa järjestettävä kokoontuminen on järjestyksessään seitsemäs. Osallistujia on tällä kertaa Suomesta, Saksasta, Hollannista, Virosta, Turkista ja Yhdysvalloista. Joensuun kokoontumiseen osallistuu noin 70 alan asiantuntijaa, joista noin puolet on tohtoriopiskelijoita ja puolet heidän ohjaajiaan. Tärkeintä kokoontumisten antia ovat tohtoriopiskelijoiden seminaarit, joissa he pääsevät esittelemään tutkimustyönsä sen hetkistä vaihetta. Varsinaisia esityksiä seuraa monipolvinen opponointivaihe, jonka aikana kollegat ja ohjaavat professorit pääsevät esittämään rakentavaa kritiikkiä ja mielenkiintoisia kysymyksiä.

Ohjelmaan kuuluu myös yleisölle avoimia luentotilaisuuksia ja tohtorikoulutettaville suunnattuja työpajoja. Joensuun tapaamisen pääluennoitsijat ovat professori Paula Heron Washingtonin yliopistosta Yhdysvalloista ja professori Cengiz Alacaci Bilkentin yliopistosta Turkista. Paula Heron kertoo kuinka pitkäaikaisella ja määrätietoisesti tutkimustyöllä on pystytty merkittävästi nostamaan fysiikan opetuksen ja oppimisen tasoa yliopistossa. Washingtonin tutkimusryhmän innovatiivisia opetusmateriaaleja on testattu myös Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella lupaavin tuloksin. Cengiz Alacaci vastaavasti keskittyy esittelemään opetusteknologian vaikutuksia matematiikan lukiotason opetussuunnitelmiin. Cengizin aihe on ollut paljon esillä myös suomalaisessa keskustelussa, koska selvitysten mukaan näyttää siltä, että suomalaiset opettajat eivät olisi kovin aktiivisia uusimman opetusteknologian hyödyntäjiä.

Iltaisin Joensuuhun saapuvat vieraat pääsevät muun muassa tutustumaan pohjoiskarjalaiseen kansallismaisemaan luontoretken ja järviristeilyn puitteissa.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Pekka Hirvonen, pekka.e.hirvonen@uef.fi, p. 050 351 4897

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin