Euroopan unionilta 500 000 euroa ekosysteemipalveluiden tutkimukseen

Euroopan unionin komissio on myöntänyt EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoille yhteensä 500 000 euron rahoituksen tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden ja päätöksenteon yhteiskunta- ja oikeustieteellisiä ulottuvuuksia.

Joensuulaistutkijat osallistuvat kahteen nelivuotiseen hankkeeseen, joiden saama rahoitus on yhteensä 6,1 miljoona euroa.

BIOMOT-hankkeessa (Motivational strength of ecosystem services and alternative ways to express the value of Biodiversity) tutkitaan tekijöitä, jotka toimivat kannusteena tai esteenä monimuotoisuuden suojelussa. Ekosysteemipalveluiden merkitystä toimivassa biodiversiteettihallinnassa arvioidaan tapaustutkimuksilla, jotka Suomessa kohdistuvat saimaannorpan ja maakotkan suojelukeinoihin sekä luonnonarvokauppaan. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita kahdeksasta maasta.

BIOMOT-hanke sai 3,1 miljoonan euron rahoituksen, josta Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen osuus on 276 000 euroa. Hankkeen suomalaista osahanketta johtaa ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä.

BESAFE-tutkimushankkeessa (Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our Future Environment) kahdentoista maan tutkijat selvittävät luonnon monimuotoisuutta koskevaa argumentointia ja ekosysteemipalveluiden arvottamista. Hankkeen tutkimuksellinen pääpaino on viidessätoista tapaustutkimuksessa, joiden avulla arvioidaan suojeluargumenttien ja -strategioiden tehokkuutta sekä vaikuttavuutta erilaisissa alueellisissa konteksteissa ja biodiversiteettipolitiikan eri aihealueilla.

BESAFE-hanke sai kolmen miljoonan euron rahoituksen, josta suomalaisen osahankkeen osuus on 230 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen professori Pekka Jokinen johtaa tutkimushankkeen tapaustutkimusten toteuttamista.

Lisätiedot:
Luonnonvarapolitiikan professori Pekka Jokinen, puh. 040 835 8650
Ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, puh. 050 575 1589


 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin