Ensimmäiset perusopetuksen päästötodistukset Savonlinnan normaalikoulusta

 

Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan Savonlinnan normaalikoulusta saavat nyt ensimmäistä kertaa peruskoulun päästötodistuksen koulun 9. luokkien oppilaat. Yhteensä päästötodistuksen saa 44 oppilasta. Lukuvuoden päätöspäivä, 4.6.2011 on siksikin historiallinen koulun toiminnassa.

Oppilaat menestyivät erinomaisesti opinnoissaan. Kevään yhteisvalinnoissa lähes 90 % koulun oppilaista valitsi jatko-opiskelupaikakseen lukion ja hieman yli 10 % ammatillisen oppilaitoksen, mikä on osoitus koulun oppimismyönteisestä ilmapiiristä. Arvion mukaan myös yhtenäisellä perusopetuksella on vaikutusta asiaan.

Oppilaita ei kouluun valikoida, sillä kouluun tulee oppilasalueen kaikki oppilaat ilman erillistä valintaa.

Opetusministeriö teki päätöksen 18.6.2008 perusopetuksen käynnistämisestä vuosiluokilla 7-9 silloisen Joensuun yliopiston, nykyisen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulussa. Yläluokkien opetus käynnistettiin vaiheittain syksystä 2008 alkaen.

Nyt päättymäisillään lukuvuoden aikana Savonlinnan normaalikoulussa ovat toimineet kaikki perusopetuksen vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen. Näin koulun rakenne on muuttunut olennaisesti ja yksi sen laajimmista ja tärkeimmistä kehittämisen tavoitteista on saavutettu.

Yhtenäisen perusopetuksen toteuttaminen normaalikoulussa liittyy keskeisesti Savonlinnan opettajankoulutuksen kehittämiseen, meneillään olevaan valtakunnalliseen yliopistolain uudistukseen sekä Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistymiseen Itä-Suomen yliopistoksi.

Opettajankoulutuksemme on hakenut omia vahvuuksiaan ja profilaatiotaan sekä yhtenäisestä perusopetuksesta että taito- ja taideaineiden opetuksesta, joissa sillä on selkeä valtakunnallinen tehtävä. Opettajankoulutuksessa on mahdollista opiskella sekä lastentarhan-, luokan- että aineenopettajaksi. Aineenopettajan pätevyyden perusopetuksen yläluokilla voi hankkia kotitaloudessa, tekstiilityössä, teknisessä työssä, ja musiikissa. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos onkin yksi laaja-alaisimmista koko valtakunnassa.

 

Lisätietoja:

Mikko Ripatti
johtava rehtori
Savonlinnan normaalikoulu
p. 050-5401016 / Mikko.Ripatti@uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin