EU rahoittaa optiikan koulutusta yrityksissä

Euroopan unioni on myöntänyt rahoitusta eurooppalaisille yrityksille kohdistuvalle optiikan koulutukselle. Itä-Suomen yliopisto on mukana 7. Puiteohjelman hankkeessa "SME’s Training and Hands-on in Optical Design and Simulation (SMETHODS)", jonka konsortiota johtaa Technische Universiteit Delft (Alankomaat). Muina partnereina mukana ovat Vrije Universiteit Brussels  (Belgia), Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics, and Optics (Venäjä), Institut d’Optique Theorique et Appliquee (Ranska), Universidad  Politechnica de Madrid (Espanja), and Friedrich-Schiller Universität Jena (Saksa). Itä-Suomen yliopistossa hanketta johtaa professori Jari Turunen Fysiikan ja matematiikan laitokselta.

Projektin tavoitteena on lisätä eurooppalaisten pienten ja keskisuurten eri toimialojen yritysten kilpailukykyä kuvantavan optiikan, ei-kuvantavan optiikan, aalto-optiikan ja diffraktiivisen optiikan alueilla. Kussakin näistä osa-alueista järjestetään viisipäiväisiä koulutustapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Näissä kouluttajina toimii asiantuntijoita sekä konsortioon kuuluvista yliopistoista että yrityksistä. Itä-Suomen yliopisto toimii koordinoijana osa-alueessa "Diffraktiivisen optiikan suunnittelu" ja osallistuu aktiivisesti myös muiden osa-alueiden koulutukseen. 

Lisätietoja:

Professori Jari Turunen, puh. 050 521 6010, jari.turunen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin