EU-rahoitus Itä-Suomen yliopistoon perustettavalle Venäjä- ja rajatutkimuskeskukselle

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt Itä-Suomen yliopistoon perustettavalle Venäjä- ja rajatutkimuskeskukselle Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoitusta 590 000 euroa.

VERA – Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksen toimintamallin rakentaminen on kolmivuotinen hanke. Maakuntahallitus päätti kesäkuussa hankkeesta, jonka kokonaiskustannusarvio on 870 000 euroa. Myönnetyn ESR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tuella perustetaan Venäjä- ja rajatutkimuskeskus – VERA – Centre for Russian and Border Studies. Tavoitteena on vahvistaa Itä-Suomen yliopiston Venäjään ja raja-alueisiin kohdistuvaa tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä yliopiston Venäjä-yhteistyön edellytyksiä ja osaamista.

Venäjään, eurooppalaisiin rajoihin ja raja-alueisiin kohdistuva tutkimus on yliopiston keskeisiä vahvistettavia osaamisalueita. Keskuksen tutkimusteemat kohdistuvat muun muassa valtioiden ja alueiden muodostumiseen, EU:n koheesio- ja naapuruuspolitiikkaan, rajat ylittävään vuorovaikutukseen sekä raja-alueiden kehitykseen, hyvinvointiin, arkeen ja identiteetteihin.

Hanke edistää tutkimuksen kansainvälistä ja kansallista verkostoitumista ja vahvistaa alan profiilia. Koulutuksen ja Venäjä-yhteistyön vahvistamiseksi tuetaan asiantuntijakoulutusta ja nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä. Toimenpiteillä kehitetään yliopiston Venäjä- ja rajatutkimukseen liittyviä koulutusväyliä sekä Venäjä-yhteistyötaitoja. Lisäksi keskus edistää Itä-Suomen yliopiston ja muiden alueen asiantuntijatoimijoiden välistä vuorovaikutusta, tiedonsiirtoa ja verkostoitumista.

Hanke toimii Joensuun kampuksella ja Karjalan tutkimuslaitoksella.

Lisätietoja: keskuksen johtaja, professori Ilkka Liikanen, 050 439 4477, tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen 013 251 4662 ja koulutuspäällikkö Minna Piipponen, 013 251 2452.
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin