Biokemiallinen sormenjälki veressä ennustaa Alzheimerin tautia

VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat löytäneet Alzheimerin taudin puhkeamista ennustavan molekyylimerkkiaineen. Se on mahdollista määrittää verinäytteestä yksinkertaisella analyysilla kuukausia tai jopa vuosia ennen taudin oireiden ilmaantumista. Määritys voi täydentää lääkärin tekemää kliinistä arviointia ja sen avulla voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on merkittävä riski sairastua ja tarve lisäseurantaan.

Alzheimerin tauti on yksi suurimmista terveydenhuollon ja talouden haasteista kehittyneissä maissa. Miljoonat potilaat kärsivät taudista, ja sairastuneiden määrä lisääntyy väestön ikääntyessä.

Alzheimerin tauti etenee asteittain, ja oireettoman vaiheen uskotaan kestävän jopa parikymmentä vuotta. Varhaisessa dementian vaiheessa eli lievässä kongnitiivisessä heikentymisessä (mild cognitive impairment, MCI) ilmenee lieviä muistihäiriöitä. Lievää muistihäiriötä pidetään normaalin ikääntymisen ja Alzheimerin taudin välivaiheena ja se lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Kyseessä on kuitenkin tila, joka voi edetä hyvin vaihtelevasti tai jopa palautua normaaliksi.

Millaisia ovat molekyylimuutokset ja prosessit, jotka määrittävät ne MCI-potilaat, joilla on suuri riski sairastua Alzheimerin tautiin? VTT:n tutkimusprofessori Matej Orešičin johtama tutkimusryhmä sekä professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta tarttuivat tähän kysymykseen tutkimuksessaan, jonka tulokset julkaistiin 13. joulukuuta Translational Psychiatry -julkaisussa.

Uusia ratkaisuja taudin varhaiseen toteamiseen

Tutkimusryhmä hyödynsi metabolomiikkaa, joka on tehokas menetelmä pienikokoisten aineenvaihduntatuotteiden määrittämiseen. Havaintojen perusteella kartoitettiin Alzheimerin taudin etenemiseen liittyvä veren aineenvaihduntatuotteiden profiili keräämällä verinäytteet henkilöiltä, jotka oli diagnosoitu Alzheimerin tautia sairastaviksi, MCI-potilaiksi tai terveiksi verrokeiksi. Tutkimukseen osallistuneista 143 MCI-potilaasta 52 potilaan tila eteni Alzheimerin taudiksi 27 kuukautta kestäneen seurantajakson aikana. Tutkimuksessa löydetyistä kolmesta aineenvaihdunnan merkkiaineesta kehitettiin Alzheimerin taudin etenemisen ennustava malli. Aineenvaihduntareittien analysoinnin yhteydessä tutkijat saivat lisäksi selville, että pentoosifosfaattireitti liittyy Alzheimerin taudin etenemiseen, mikä osoittaa hypoksian (keskushermoston hapenpuute) ja oksidatiivisen stressin (solujen hapetuspelkistystilan epätasapaino) merkityksen taudin synnyssä.

Ainutlaatuisen tutkimusasetelman ansiosta tutkijat löysivät ne molekyylimerkkiaineet, joiden avulla voitiin tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ne MCI-potilaat, joiden sairaus eteni myöhemmin Alzheimerin taudiksi.

Vaikka Alzheimerin tautia ei tällä hetkellä voida ehkäistä, varhainen taudin havaitseminen on silti erittäin tärkeää sairauden puhkeamisen viivyttämiseksi lääkehoidon ja/tai elämäntapamuutosten avulla tai uusien Alzheimerin tautiin käytettävien lääkkeiden tehon arvioimiseksi. Alzheimerin taudin etenemiseen liittyvien varhaisten aineenvaihduntareittien selvittäminen voi myös auttaa kehittämään uusia hoitokeinoja.

Tutkimus oli osa EU:n rahoittamaa "From patient data to personalized healthcare in Alzheimer's disease” (PredictAD) -projektia. (Lähde: VTT)

Viite: M. Orešič, T. Hyötyläinen, S.-K. Herukka, M. Sysi-Aho, I. Mattila, T. Seppänan-Laakso, V. Julkunen, P. V. Gopalacharyulu, M. Hallikainen, J. Koikkalainen, M. Kivipelto, S. Helisalmi, J. Lötjönen, H. Soininen, Metabolome in progression to Alzheimer’s disease, Translational Psychiatry (2011) 1, e57; doi:10.1038/tp.2011.55.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Matej Orešič, VTT, p. 020 722 4491

Professori Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto, p. +040 5735749

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin