Avoimessa yliopistossa uusia kauppatieteen opintoja

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa alkaa syksyn aikana uusia kauppatieteiden alaan kuuluvia opintoja, joita voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Henkilöstöresurssien johtaminen (6 op) alkaa syyskuun alussa ja Asiakkuusajattelu ja liiketoimintaprosessit (6 op) alkaa lokakuun alussa. Lisäksi Kuopion kampuksella alkaa lähiopetuksena toteutettavat Sosiaalitieteiden perusopinnot.

Avoin yliopisto tarjoaa myös monikulttuurisista opinnoista kiinnostuneille Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (perusopinnot), Professional  Intercultural Competence (perusopinnot) ja Global Ethics (8 op). Kaikki ovat suoritettavissa verkko-opintoina.

Ammatillisen osaamisen kehittämiseen soveltuvia opintoja on opetustarjonnassa lähes kaikilla koulutustasoilla.  Tarjolla on mm. opetuksen ja terveydenhuollon parissa toimiville suunnatut Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (perusopinnot), Suomi toisena/vieraana kielenä (perusopinnot), Terveyden edistäminen ja terveystieto (perus- ja aineopinnot) sekä Sosiaali- ja terveyshallintotiede (aineopinnot) monimuoto-opintoina.

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston uusi lukuvuosi on jo käynnistynyt ja ilmoittautumisia syksyllä alkavaan lähiopetukseen otetaan vastaan. Moniin opintoihin on nk. ”non-stop -aloitus ”, mikä tarkoittaa sitä, että niihin voi ilmoittautua ja aloittaa opinnot koko lukuvuoden ajan. Opinnot kannattaa kuitenkin aloittaa syyslukukauden alussa, mikäli opiskelija haluaa hyötyä luento-opetuksesta tai pienryhmäohjauksesta.

Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopistollisiin opintoihin, kehittää ammatillista osaamista tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Opiskelumuodot on suunniteltu aikuisopiskelijan tarpeita ajatellen. Opiskelu avoimessa yliopistossa kiinnostaa suomalaisia. Avoimissa yliopistoissa opiskelee Suomessa vuosittain yli 70 000 opiskelijaa.

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto antaa opetusta yli 8 000 opiskelijalle Joensuussa ja Kuopiossa noin 100 oppiaineessa sekä 70 yhteistyöoppilaitoksessa kautta maan.

Opintoinfot  Kuopiossa ja Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto järjestää torstaina 25.8.2011 klo 17.30 opintoinfon yhtäaikaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Joensuussa tilaisuus on salissa AU100, Aurora II, Yliopistokatu 2 B ja Kuopiossa salissa L22, Snellmania, Yliopistonranta 1E.

Tilaisuuksia  voi seurata myös AC-verkkoviestintäjärjestelmällä.

Lisätietoa opetustarjonnasta ja infosta osoitteesta:  www.uef.fi/avoinyliopisto

 

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Tiina Juurela (Joensuu), 050 467 8617

Opinto-ohjaaja Leila Saramäki (Kuopio), 040 516 2572

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin