Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisiin oikeustieteiden opintoihin

Vuonna 2007 alkanut hallintotieteiden kandidaattihanke (HTK-hanke) ylitti järjestäjien toiveet. Avoimen yliopiston kautta tarjottaviin oikeustieteiden opintoihin lähti mukaan ennakoitua enemmän työssäkäyviä aikuisopiskelijoita. Useat heistä ovat jatkaneet oikeustieteiden opintojaan tutkinto-opiskelijoina tavoitteenaan valmistua hallintotieteiden kandidaatiksi. Hankkeessa on ollut mukana Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) avoimen yliopiston ja oikeustieteiden laitoksen lisäksi kuusi yhteistyöoppilaitosta: Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Itä-Hämeen opisto, Kainuun kesäyliopisto, Kuopion kesäyliopisto sekä Savonlinnan kesäyliopisto. 

Hankkeen tavoitteet toteutuivat ja myös opiskelijamäärien lisäys hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa oli huomattavaa. Kun oikeustieteiden opiskelijoita oli HTK-hanketta edeltäneenä vuonna noin 200, oli määrä vuoden 2009 loppuun mennessä kivunnut lähes 1000 opiskelijaan. Myös yhteistyöoppilaitosten keskinäinen yhteistyö tiivistyi hankkeen aikana. Etäopintojen kehittäminen on samalla palvellut kaikkia yliopiston etäopiskelijoita. 

– Hankkeella vastattiin ilmeiseen koulutustarpeeseen. Odotimme hankkeen alkuvaiheessa, että mukaan lähtisi 200 uutta opiskelijaa, mutta on mukavaa olla väärässä, suunnittelija Seija Tuominen koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta toteaa. Tilastot puhuvat menestyksen puolesta. Vuonna 2009 suoritettuja opintopisteitä kertyi jo yli 9 000, mikä on enemmän kuin muissa suomalaisissa avoimissa yliopistoissa suoritettujen oikeustieteiden opintojen yhteismäärä.

– HTK-opintojen vetovoima alkoi näkyä opintopistemäärissä jo vuonna 2008 ja vuosi 2009 oli selkeä huippuvuosi. Itä-Suomen yliopisto on valtakunnallisestikin selkeä ykköstarjoaja oikeustieteiden opinnoissa, Tuominen sanoo. 

Yksi osoitus hankkeen onnistumisesta on avoimen väylän kautta valittujen tutkinto-opiskelijoiden määrän reilu lisäys oikeustieteissä vuonna 2010. Kun vuonna 2009 väylän kautta oikeustieteitä hakeutui opiskelemaan vajaat 40 opiskelijaa, nousi heidän määränsä vuonna 2010 päälle sadan. Oikeustieteiden laitoksen tekemän kyselyn mukaan valtaosa näistä opiskelijoista aikoo suorittaa sekä kandidaatin (HTK) että maisterin tutkinnon (HTM). Tutkinnon suorittaminen merkitsee heidän mukaansa parempia mahdollisuuksia uuden työpaikan saamiseen tai parempaa palkkausta, mutta oikeudellisesta osaamisesta on hyötyä myös nykyisissä työtehtävissä. Suurin osa opiskelijoista työskenteli julkisella sektorilla, mutta opiskelijoiden ammattinimikkeiden kirjo oli kuitenkin hyvin laaja. Valtaosa opiskelijoista jatkaa opintojaan etäopiskelijoina omilla paikkakunnillaan eri puolilla Suomea. 

Hallinto-oikeuden professori Tarmo Miettisen mukaan oikeustieteiden laitos saa avoimen väylän kautta hyvin motivoituneita ja aikaansaavia opiskelijoita. Laitos on ollut hankkeeseen tyytyväinen.

– Oikeustieteiden laitos tarjoaa juridiikan erikoisaloille pätevöittävää (yhteiskuntatieteellisen alan) lakiasiantuntijakoulutusta. Laitoksella on vahva tahto tukea etäopiskelumahdollisuuksia nyt, kun siirrymme kehittämishankkeesta tavanomaiseen toimintaan, Miettinen toteaa.

Lisätiedot:

Professori Tarmo Miettinen, Itä-Suomen yliopisto/Oikeustieteiden laitos, p. 013 251 2018,  tarmo.miettinen@uef.fi

Suunnittelija  Seija Tuominen,  Itä-Suomen yliopisto/Avoin yliopisto, p. 013 251 2699  seija.tuominen@uef.fi

http://www.aducate.fi/oikeustieteet

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin