Atria Oyj lahjoitti 50 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle

Atria Oyj on lahjoittanut yhteensä 150 000 euroa kahdelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksia saivat Itä-Suomen yliopisto 50 000 euroa, Vaasan yliopisto 50 000 euroa ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö 50 000 euroa. Lahjoitukset julkistettiin Seinäjoella 21. tammikuuta.

– Atrialle elintarvike- ja ravitsemustiede ovat tärkeitä osa-alueita, mutta niiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan arkeen on elintarviketeollisuudelle suuri haaste. Siksi haluammekin tukea monipuolisesti eri tieteenaloja, toteaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski.

– Atrian näkökulmasta on tärkeää, että Suomessa on useita, elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja, jotka toimivat osaltaan alueellisen kehittämisen vetureina ja elinvoimaisten maakuntien moottoreina, Tikkakoski jatkaa.

Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston osalta lahjoitukset liittyvät uuteen yliopistolakiin sisältyvään yliopistojen oman pääoman vahvistamiseen, jolla pyritään parantamaan yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä ympäristössä.

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö on paikallinen toimija, joka tukee myös ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toimintaa.Avustusten jakamisen yhtenä painopistealueena on elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen.

Lisätietoja: Atria Oyj, toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin