Asumisen monipaikkaisuuden tutkimukseen Suomen Akatemian rahoitusta

Suomen Akatemia on myöntänyt 1 148 153 euron rahoituksen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella toimivan matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen konsortiohankkeelle ”Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä”. Tutkimuskonsortion muut osapuolet ovat Suomen ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos. Itä-Suomen yliopiston osuus rahoituksesta on 729 885 euroa. Nelivuotinen rahoitus myönnettiin syksyllä käynnistyvästä Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelmasta.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, kuinka vapaa-aika ja virkistys vaikuttavat asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Koti ja asuminen eivät ole sidottuja yksinomaan vakituiseen asumiseen, sillä esimerkiksi Suomessa joka toisella kotitaloudella on käytössään myös vapaa-ajan asunto.

Hankkeessa käytetään käsitettä monipaikkainen asuminen. Elämän ja arjen jakaminen useiden asuinpaikkojen kesken on nyky-yhteiskunnassa kytkeytynyt yhä useammin virkistykseen ja vapaa-aikaan.

Tutkimuksen keskiössä ovat asukkaat ja kotitaloudet sekä heidän valintansa, asumisen tarpeensa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. Tärkeä osa tutkimusta on myös se, miten yksilöiden valinnat ja monipaikkaisen asumisen vaikutukset kasaantuvat ja muuttavat yhteisöjä ja asumisen rakenteita sekä heijastuvat uudenlaisina asumisen hallinnan ja ohjauksen tarpeina.

Konsortiohanke kokoaa yhteen ryhmän johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä matkailun ja vapaa-ajan asumisen tutkijoita ja nostaa Suomen monipaikkaisen asumisen tutkimuksen edelläkävijäksi. Hankkeen johtaja, uusiseelantilainen C. Michael Hall on eräs maailman tunnetuimpia matkailun tutkijoita.

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelmasta rahoitetut hankkeet:
www.aka.fi/fi/A/Tutkimusohjelmat/Haettavana-olevat-tutkimusohjelmat/Asumisen-tulevaisuus/Ajankohtaista/

Lisätietoja: laitoksen johtaja, professori Antti Honkanen, puh. 050 525 9827

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin