Arvioinnin avulla tukea ohjauksen kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston toteuttama kehittävä arviointi on ollut keskeisessä roolissa valtakunnallisessa oppilaanohjauksen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yläkoulun oppilaanohjausta ja erityisesti siihen liittyvää moniammatillista ja alueellista yhteistyötä.

Tehdyn arvioinnin tuella ohjaukseen liittyvä työnjako on selkiytynyt ja ohjaus kirjattu paremmin opetussuunnitelmiin. Myös koulujen ja työelämän vuorovaikutus on lisääntynyt. Arvioinnin avulla kunnissa ja oppilaitoksissa on kehitelty käytäntöjä, joilla muun muassa tehostetaan peruskoulun päättävien oppilaiden seurantaa. Tällä tuetaan toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirtymistä. Myös erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajaoppilaiden ohjausta on kehitetty.

Arvioinnissa saatu tieto on auttanut kehittäjiä muun muassa täsmentämään kehittämistavoitteita ja suuntaamaan toimintaa tarvittaessa uudella tavalla. Myös omaa kehittämistyötä on arvioinnin myötä suhteutettu valtakunnalliseen kehittämiseen. Lisäksi esiin ovat nousseet kehittämisen aukkokohdat.

Kehittävä arviointi toteutettiin vuosina 2008–2010. Oppilaanohjauksen kehittämiseen osallistui 151 kuntaa ja 21 yksityistä koulutuksen järjestäjää. Arvioinnin tutkimusryhmään ovat kuuluneet professorit Jyri Manninen, Päivi Atjonen ja Marjatta Vanhalakka-Ruoho sekä tutkija Sanna Mäkinen.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on yksi Suomen johtavista ohjausalan ammattilaisten kouluttajista, ja se on osallistunut myös kehittämishankkeeseen liittyneen täydennyskoulutuksen toteutukseen.

Ohjauksen koulutus ja tutkimus on yksi Itä-Suomen yliopiston strategisella rahoituksella parhaillaan kehitettävistä alueista.

Arvioinnin loppuraportti eli hankkeen vaikuttavuusarviointi löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Oppilaanohjauksen_kehittamistyon_vaikuttavuusarviointi.html?lang=fi

Lisätietoja:
Professori Jyri Manninen, jyri.manninen(at)uef.fi, puh. 050 381 5359
Professori Päivi Atjonen, paivi.atjonen(at)uef.fi, 040 741 5967
Professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho, marjatta.vanhalakka-ruoho(at)uef.fi, 050 366 6673
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin