Alzheimerin taudin tutkimus-, koulutus- ja innovaatioverkosto AlzPoint toimii nyt verkossa

Itä-Suomen yliopiston kaksivuotinen ESR-hanke Alzheimerin taudin tutkimus-, koulutus- ja innovaatioverkosto AlzPoint kokoaa Kuopion seudun Alzheimer-osaajat yhteistyöverkostoksi. Viime syksynä käynnistynyt hanke on nyt vauhdissa ja sille on avattu tietopankkina ja yhteydenottokanavana toimivat verkkosivut osoitteessa www.alzpoint.fi.

AlzPoint-hanke on hyvin ajankohtainen, sillä Alzheimerin tauti on Euroopan Unionissa nostettu tutkimuksen prioriteettialueeksi. Myös Suomessa valmistellaan kansallista muistiohjelmaa. Alzheimerin taudin tutkimuksella on pitkät perinteet Kuopion kampuksella. Taudin syitä, riskitekijöitä, geenitaustaa ja hoitomenetelmiä on tutkittu laajoissa potilastutkimuksissa ja myös kokeellisissa malleissa. Professori Hilkka Soinisen, akatemiatutkija Mikko Hiltusen, professori Jari Koistinahon ja professori Heikki Tanilan tutkimusryhmät ovat hyvä pohja verkostoitumiselle paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti AlzPoint-hankkeessa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on hankkeessa osatoteuttajana ja osallistuu asiantuntemuksellaan hankkeen tekniseen ja innovatiiviseen toteutukseen.

Hanke tehostaa tieteellistä yhteistyötä ja verkostoitumista Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia-amkn, kunnallisten hoivapalvelujen ja bioalan yritysten välillä. Tiedon tarve kentällä on suuri ja hanke vastaa siihen järjestämällä kohderyhmien tarpeiden mukaisia koulutustilaisuuksia, innovaatio- ja verkostoitumistapahtumia. Näin vahvistetaan alueen korkeatasoista Alzheimerin taudin hoitoon ja diagnostiikkaan liittyvää tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristöä ja taataan sen jatkuva kehitys.

Juuri avatuille verkkosivuille kerätään ajankohtaista tietoa Alzheimerin taudista ja tutkimuksesta laajalle käyttäjäkunnalle. Verkkosivut antavat hankkeelle näkyvyyttä ja ne toimivat hankkeen keskeisenä viestintäalustana. Verkkosivuilta löytyy tietoa hankkeen tulevista keväällä ja alkukesällä järjestettävistä tapahtumista: Muistihäiriöpotilas ja käytösoireet – Alueellinen muistipoliklinikkakoulutus 19.5., Immunopharmacology of neurodegenerative diseases -kurssi 8.-11.6. ja kansainvälisen PredictAD-workshopin yhteydessä järjestettävä AlzPoint Networking -verkostoitumistapahtuma 15.6..

Verkkosivuja kehitetään edelleen ja tarkoituksena onkin yhdessä alan toimijoiden kanssa kehittää tästä sivustosta toimiva kokonaisuus. Mukaan kehitystyöhön ovat tervetulleita kaikki Alzheimerin taudin parissa työskentelevät. Verkkosivuista toivotaan muodostuvan helposti lähestyttävä Alzheimerin taudin tietopankki ja alan toimijoiden yhteydenottokanava. 

Hanke jatkuu heinäkuun loppuun 2012. Pohjois-Savon ELY-keskus tukee projektia Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Lisätietoja:

Professori Hilkka Soininen, p. 040 573 5749

Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen laitos – Neurologia, Kuopio

www.alzpoint.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin