Akatemiarahoitusta aivokuvantamisen ja osteoporoosin tutkimukseen

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta myönsi nelivuotisen akatemiahankerahoituksen kahdelle Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle.

Professori Heikki Kröger Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksiköstä sai 483 000 euron rahoituksen Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy- eli OSTPRE –tutkimuksen 20-vuotisseurantaan ja uusiin tutkimusosioihin. OSTPRE on vuonna 1989 käynnistetty väestöpohjaan suhteutettu etenevä kohorttitutkimus, joka tutkii murtumiin, kaatumisiin, luuntiheyteen ja luukatoon liittyviä perinnöllisiä ja hankittuja tekijöitä 14 220 vuosina 1932–41 syntyneellä pohjoissavolaisella naisella. Postikyselyt koko kohortille sekä luuntiheysmittaukset ja muut oheismittaukset noin 3000 naiselle on tehty 5 vuoden välein. Tutkimusasetelma ja kohortin aktiivinen osallistuminen antavat mahdollisuuden tutkia luukadon kehittymistä ja sitä, onko luukadolla, lihaskadolla, sepelvaltimotaudilla, masennuksella ja muistihäiriöillä yhteisiä vaaratekijöitä, jotka aiheuttaisivat näiden kansanterveysongelmien kasaantumista samoihin ihmisiin. OSTPRE-tutkimuksen 20-vuotisseurantatutkimukset keskittyvät erityisesti näiden merkittävien kansanterveysongelmien tutkimiseen. Tutkimustulokset soveltuvat käytettäväksi väestöön suunnattujen kansanterveydellisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Professori Olli Gröhn A.I. Virtanen -instituutin neurobiologian yksiköstä sai 400 000 euroa tutkimukseen, jonka kohteena on päävamman jälkeisen vaurion ja toipumisen magneettikuvaus. Iskun aiheuttama pään vamma on yleisin kuolinsyy nuorilla aikuisilla ja eräs yleisimmistä vammautumisen syistä koko populaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia magneettikuvausmenetelmiä ja etsiä uusia sovellusalueita olemassa oleville menetelmille päävamman jälkeisen muovautuvuuden kuvantamisessa. Aivojen muovautuvuus on välttämätöntä toimintakyvyn palautumisen kannalta, mutta kontrolloimaton muovautuvuus voi myös johtaa aivojen hallitsemattomaan aktiivisuuteen ja epilepsiaan. Tämän vuoksi mahdolliset muovautuvuuteen vaikuttavat hoitomuodot vaativat rinnalleen kajoamattomia kuvantamismenetelmiä, joilla aivojen muovautuvuutta voidaan seurata.

Terveyden tutkimuksen toimikunta myönsi lokakuun 2010 haun perusteella yhteensä noin 16 miljoonaa euroa akatemiahankkeille ajalle1.9.2011-31.8.2015. Toimikunta sai lokakuussa 2010 yhteensä 146 hakemusta, joista 40 rahoitettiin.

Tutkimushankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden. Eri tieteenalojen parhaat hankkeet saavat nelivuotisen rahoituksen.

Lisätietoja:      

Professori Heikki Kröger, p. 044 7162 634

Professori Olli Gröhn, p. 050 3590 963  

Terveyden tutkimuksen toimikunnan valitsemat uudet akatemiahankkeet 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin