Aika rakentaa yhteistä itäsuomalaista yliopistoidentiteettiä

Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen viittasi Savonlinnan kampuksen lukuvuoden avajaistervehdyksessään Savonlinnan kampuksen säilymistä koskeviin ristiriitoihin ja toivoi, että nyt kun yliopisto-opetuksen jatkuminen Savonlinnassa on turvattu, voitaisiin yliopiston kaikissa yksiköissä keskittyä yliopistomme perustehtäviin, tutkimukseen ja koulutukseen.

– Itä-Suomen yliopiston tulevaisuus on pitkälti kiinni eri kampusten välisen yhteistyön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Opiskelijoille se voi merkitä myös toisella kampuksella olevien mahdollisuuksien hyödyntämistä jossain opiskelun vaiheessa.

Vartiaisen mukaan nyt on aika rakentaa yhteistä itäsuomalaista yliopistoidentiteettiä - paikallisia yhteistyömahdollisuuksia ja tervettä paikallista identiteettiä aliarvioimatta.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat aikuiskoulutukseen

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten koulutusjohtaja Ulla Turtiainen muistutti puheessaan, että vaikka toiminnot Savonlinnan kampuksella säilyvätkin, jatkuvuuden edellytyksenä ovat tuottavuus ja tulokset.

– Tuloksen tekemiseen voimme kaikki vaikuttaa omalla panoksellamme. Meidän on jokaisen hyväksyttävä se, että paluuta niin sanottuihin hyviin vanhoihin aikoihin, jossa resurssit tulivat ministeriöstä, ei ole. Resurssien hankkiminen on nyt meidän jokaisen tehtävä.

Turtiainen muistutti myös väestön koulutusrakenteen muuttumisesta ja työelämän jatkuvasta muutoksesta sekä niiden tuomista haasteista.

– On selvää, että tulevaisuuden aikuiskoulutus siirtyy yksilön lisäksi ohjaamaan ja valmentamaan myös hänen työyhteisöään. Väistämätöntä lienee myös se, että vapaa-ajan, työn ja koulutuksen välinen raja hämärtyy, koska sosiaalinen media ja uudet oppimisympäristöt ovat aina mukana.

Laadukasta ja vetovoimaista opettajankoulutusta

Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula keskittyi puheessaan opettajankoulutuksen kysymyksiin.

– Opettajankoulutus on ollut kuluneen kesän laajakantoisin ratkaistava asia sekä tiedekunnan että koko yliopiston näkökulmasta. Tiedekunnasta on vastikään koottu työryhmä, jossa on henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat sekä Savonlinnan että Joensuun kampuksilta. Se aloittaa työnsä näinä viikkoina. Työryhmä lähtee suunnittelemaan sellaista opettajankoulutuksen kokonaisuutta, joka takaa laadukkaan ja vetovoimaisen koulutuksen jatkumisen molemmilla kampuksilla.

Filppula kertoi, että opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä tehdyssä selvityksessä oli Savonlinnan kampuksen kannalta myönteinen viesti: kun monilla aloilla koulutustarjontaa supistetaan lähivuosina, yliopistojen opetus- ja kasvatustyön tarpeelle ennakoidaan huomattavaa kasvua. Selvityksen taustalla on Tilastokeskuksen väestöennuste.

Filppula iloitsi myös siitä, että tämän vuoden hakijamäärissä oli kasvua sekä Joensuun että Savonlinnan kampuksilla.

– Äskettäin myös maan hallituksen opetusministeri ilmaisi ajavansa taito- ja taideaineille tähänastista vahvempaa osaa koulujen opetussuunnitelmissa, mikä tietysti sopii meille hyvin. Näin ollen yleiset koulutus- ja tiedepoliittiset lähtökohdat opettajankoulutuksen kehittämisohjelmalle ovat hyvä ja suotuisammat kuin vielä muutama kuukausi sitten osattiin odottaa.

Epätietoisuus vaihtui toiveikkaaseen tulevaisuuteen

Opiskelijoiden puheenvuoron käytti Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Savonlinnan kampusvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Puhakka. Hänkin viittasi puheessaan epätietoisuuden ja turhautuneisuuden vaihtuneen toivoon ja tietoisempaan tulevaisuuteen nyt kun tieto soveltavan kasvatustieteen osaston ja opettajankoulutuksen säilymisestä on varmistunut.

– Kyseisen päätöksen taustalla on monia eri tekijöitä, joista merkittävimpinä mainittakoon kampuksemme henkilökunnan, tiedekunnan ja opiskelijoiden aktiivisuus, joka osoitti, että taistelua ei voiteta luovuttamalla.

Puhakka kaipasi myös opiskelijatovereiltaan aktiivista yhteiskunnallista osallistumista koulutuksen jatkumisen ja tieteen kehittämisen turvaamiseksi.

– Toivon koko ylioppilaskunnan puolesta myös yliopiston ottavan kantaa tilanteeseen, toimivan aktiivisesti ja näyttävän, että Savonlinnan kampus halutaan säilyttää osana Itä-Suomen yliopistoa.

Tieteen kehittäminen kolmella kampuksella ja perinteiden jatkaminen ovat elintärkeitä koko Itä-Suomen kehittämisen, Savonlinnan kaupungin ja koulutuksen alueellisen saavutettavuuden osalta.

Lukuvuoden avajaiset pidettiin Kuopion kampuksella 6. syyskuuta ja Joensuun kampuksella 7. syyskuuta.

Avajaisten puheet ovat luettavissa kokonaisuudessaan verkossa osoitteessa: http://www.uef.fi/uef/savonlinnan-kampus1

Lisätietoja: rehtori Perttu Vartiainen, p. 050 301 1530

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin