635 000 euroa Itä-Suomen yliopiston LUMA -toiminnan käynnistämiseen ja toimintaympäristön rakentamiseen

Vuoden 2011 alusta käynnistyvän kaksivuotisen hankkeen aikana rakennetaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle LUMA-toimintaympäristö, joka tulee sisältämään erityisesti fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen oppimisympäristöjä. Mukana on myös jonkin verran kemiaa ja matematiikkaa. Toimintaympäristö tarjoaa palvelujaan myös ympäristökuntien oppilaitoksille sekä osaltaan vahvistaa näiden aineiden opettajankoulutuksen asemaa Itä-Suomen yliopistossa. Ympäristökunnista mukana ovat Kontiolahti, Kitee, Joensuu ja Outokumpu. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on myöntänyt 433 000 euron hankkeelle EAKR-rahoitusta 355 000 euroa.

Samanaikaisesti rakentamishankkeen kanssa käynnistetään kaksi ja puolivuotinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama hanke. Tällä hankkeella on kolme tavoitetta: 1) Käynnistää ja vakiinnuttaa LUMA -toiminta Itä-Suomessa ja samalla liittää paikallinen LUMA-verkosto osaksi kansallista verkostoa. 2) Lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä Pohjois-Karjalan oppilaitoksissa opettajien koulutusten kautta. 3) Itäsuomalaisten yritysten, oppilaitosten ja yliopiston välisen yhteistyömallin rakentaminen ja yhteistyön käynnistäminen. Paikallisista yrityksistä mukana ovat Abloy Oy, Arcusys Oy, Nanocomp Oy ja Solenovo Oy. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt 304 800 euron hankkeelle ESR-rahoitusta 280 000 euroa.

Lisätietoja:  yliopistonlehtori Pekka Hirvonen, p. 050 351 4897, pekka.e.hirvonen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin