35 miljoonaa euroa luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen akatemiahankkeille

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta jakoi lokakuun 2010 hakuun saapuneille akatemiahankehakemuksille noin 35 miljoonaa euroa. Toimikunta sai lokakuussa 2010 yhteensä 433 hakemusta, joista 70 rahoitettiin. Keskimäärin hankkeet saivat rahoitusta noin puoli miljoonaa euroa. Kymmenesosa rahoitetuista hankkeista oli suuruudeltaan yli 700 000 euroa.

Tutkimushankkeet ovat Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, sillä niissä rahoitetaan tutkijoiden oman aihevalinnan mukaisia hankkeita. Vapaa hankerahoitus turvaa tieteenalojen uudistumisen ja tutkimuksen vapauden. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon. Suuri osa rahoitetusta tutkimuksesta toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä. Toimikunnan myöntämästä rahoituksesta noin 5,5 miljoonaa euroa on osoitettu tukemaan strategisen huippuosaamisen keskittymiä eli SHOKeja.

Rakennus- ja kiinteistöalan SHOKille yli miljoona euroa

Rakennus- ja kiinteistöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä RYM-SHOK puolsi lausunnoillaan kahta akatemiahankehakemusta. Kansainväliset asiantuntijat arvioivat molemmat tieteellisesti laadukkaiksi ja ne päätettiin rahoittaa.
Erikoistutkija Hannu Viitasen VTT:ssä suoritettavassa tutkimuksessa kehitetään ja sovelletaan molekyylibiologisia menetelmiä, joilla ratkaistaan rakennusmateriaaleissa esiintyvien epäpuhtauksien ja vierasaineiden aiheuttamia ongelmia. Hankkeessa selvitetään monimutkaisia vuorovaikutuksia, jotka liittyvät rakennuksiin, kosteuteen, materiaaleihin, mikrobeihin ja sisäilman laatuun. Tulosten pohjalta voidaan kehittää ja arvioida kontrolloitua riskinarviointimenetelmää, jolla tarkastellaan mikrobikasvun vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen.

Tutkimusrahoitusta konsortioille

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta osoittaa osan hankerahoituksesta usean tutkimusryhmän muodostamille yhteenliittymille eli konsortioille. Konsortioissa toteutetaan usein monitieteistä sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimusryhmien välistä yhteistyötä.

Nuoret tutkijat menestyivät arvioinnissa

Akatemiahankerahoitusta hakeneista tutkijoista noin 40 prosenttia oli alle 45-vuotiaita. He menestyivät hyvin tieteellisessä arvioinnissa, ja rahoitusta saaneista noin puolet oli alle 45-vuotiaita.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoille lähes 3 miljoonaa euroa akatemiahankerahoitusta

Pasi Karjalainen tutkimushankkeeseen EMG ja liikemittaukset Parkinsonin taudin objektiivisessa arvioinnissa. Hankkeessa on tavoitteena kehittää kvantitatiivisia EMG- ja liikemittauksiin pohjautuvia menetelmiä Parkinsonin taudin diagnostiikkaan ja hoitovasteen arviointiin. Myönnetyn rahoituksen suuruus on 570 856 euroa.

Tomi Kinnunen tutkimushankkeeseen Luotettava puhujantunnistus ja puhujamuokkaus. Hankkeessa tutkitaan automaattisen puhujantunnistuksen luotettavuutta ja kohinasietoisuutta. Myönnetyn rahoituksen suuruus on 671 368 euroa.

Markku Kuittinen tutkimushankkeeseen Atomikerroskasvatuksen sovellukset pii-nanofotoniikassa. Projektissa tutkitaan atomikerroskasvatuksella (ALD) valmistettujen ohutkalvojen sovelluksia pii-nanofotoniikassa. Tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat epälineaarisiin materiaaleihin perustuvat komponentit, joilla on merkittäviä sovelluksia täysoptisessa signaalinkäsittelyssä optisen tietoliikennetekniikan tarpeisiin. Myönnetyn rahoituksen suuruus on 352 294 euroa.

Mikko Linnolahti tutkimushankkeeseen Polyolefiinikatalyyttien rationaalinen optimointi. myönnetyn rahoituksen suuruus on 453 012 euroa.

James Smith tutkimushankkeeseen Vasta muodostuneitten hiukkasten kasvunopeuden yhteys kemiallisiin prosesseihin. Projektissa on tavoitteena määrittää, mitkä ilmakehän molekyylit ja mekanismit osallistuvat juuri muodostuneitten aerosolihiukkasten kasvuun. Tällä hetkellä prosesseja, jotka vaikuttavat hiukkasten muodostumiseen ilmakehässä ja niiden kasvuun, tunnetaan varsin heikosti. Myönnetyn rahoituksen suuruus on 358 632.

Jari Turunen tutkimushankkeeseen Diffraktiivinen superresoluutio-optiikka. Myönnetyn rahoituksen suuruus on 413 768 euroa.


Lisätietoja:
Tiedote luonnontieteen ja tekniikan toimikunnan akatemiahankepäätöksistä : http://www.aka.fi/Tiedostot/rahoituspaatoksia/LT_akatemiahankkeet_liite_2011.pdf
Tiedeasiantuntija Samuli Hemming, Suomen Akatemia, p. (040) 147 1805
Tiedeasiantuntija Antti Väihkönen, Suomen Akatemia, p. (040) 147 1756
Tiedeasiantuntija Kati Lüthje, Suomen Akatemia, p. (040) 159 1395
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin