Veren kalaperäisillä omega-3-rasvahapoilla sydämen rytmihäiriöriskiä vähentävä vaikutus

Arvostetussa kansainvälisessä lääketieteen alan Circulation-lehdessä julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan suuri seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus voi selvästi vähentää sydämen eteisvärinäriskiä. Kyseisiä rasvahappoja saa kalasta ja kalaöljyistä.

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu kalan syönnin olevan yhteydessä pienentyneeseen eteisvärinän riskiin. Vaikutuksen on arveltu välittyvän kalan sisältämien pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen eikosapentaeenihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA) kautta.

Kuopion yliopistossa seurannassa olevan Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen (SVVT) alussa seerumin omega-3-rasvahappopitoisuudet määritettiin 2174 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta.

Tutkimuksen 17,7 vuoden seurannan aikana 240 miehellä todettiin sairaalakäyntiä vaatinut eteisvärinä.

Niillä miehillä, jotka kuuluivat ylimpään neljännekseen seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuuden perusteella, oli 35 prosenttia pienempi eteisvärinän riski verrattuna alimpaan neljännekseen.

Yksittäisistä pitkäketjuisista omega-3-rasvahapoista vahvin yhteys havaittiin DHA:lla. Sen sijaan seerumin keskipitkäketjuinen omega-3-rasvahappo, ihmisille välttämätön alfalinoleenihappo, ei ollut yhteydessä pienentyneeseen eteisvärinän riskiin, ei edes niillä tutkittavilla, joilla seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus oli pieni.

Tutkimus tuo lisävahvistusta jatkuvasti lisääntyvälle näytölle kalan syönnin edullisista vaikutuksista sydämen terveydelle. Ruokavalion onkin hyvä sisältää vähintään kaksi kala-ateriaa viikossa, mieluiten rasvaisena kalana. Runsaasti omega-3-rasvahappoja sisältäviä kalalajeja ovat mm. anjovis, sardiini, makrilli, lohi ja silli, kun taas esimerkiksi seitissä tai turskassa näitä rasvahappoja on hyvin vähän. Kotimaisista järvikaloista kannattaa suosia esimerkiksi muikkua. Myös kalaöljyvalmisteita voi käyttää.

Tutkimuksen rahoittajana toimi mm. Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Jyrki Virtanen, Kuopion yliopisto, kansanterveyden ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, kansanterveyden tutkimusyksikkö, p. 017-162957, jyrki.virtanen@uef.fi

Serum Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Hospital Diagnosis of Atrial Fibrillation in Men

Jyrki K. Virtanen, Jaakko Mursu, Sari Voutilainen, Tomi-Pekka Tuomainen

Circulation 2009;120:2315-2321.

 

Artikkeli Circulation-lehden verkkosivuilla: http://circ.ahajournals.org/rapidaccess.shtml

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2009

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin