Takaisin

Yrityksille sparrausta vaikuttavuustutkimuksesta

Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo tarjoaa muun muassa yrityksille vaikuttavuuteen liittyvää tutkimus- ja menetelmäosaamista. Tämän vuotisten Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien yhteydessä järjestettiin yrityksille suunnattu sparraustilaisuus Grindery Feat.

– Saimme tilaisuudesta tarkemman kuvan siitä, miten voisimme tukea alueemme yrittäjiä sekä yrityksiä uusien ja innovatiivisten palvelujen kehittämisessä vaikuttavuusosaamistamme hyödyntäen, tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas Vaikuttavuuden talo -verkostosta totesi.

Vaikuttavuuden talo on monitieteinen tutkimuksen ja koulutuksen verkosto, joka kokoaa yhteen Itä-Suomen yliopistossa tehtävää hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

– Voimme tarjota yrityksille tukea alkuvaiheen vaikuttavuustavoitteiden asettelussa ja määrittelyssä sekä työkaluja ja menetelmiä ideoiden eteenpäin viemiseksi yhteiskehittelyn keinoin. Teemme myös vaikuttavuuden arviointitutkimusta.

Sparraustilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kuopio Living Labin kanssa, joka on KYSin, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun tuotekehitys- ja palvelukonsepti, jolla terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille mahdollistetaan tuotteen testaaminen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympyröissä. Living Lab on aiemmin järjestänyt vastaavanlaisia sparraustilaisuuksia eri yhteistyökumppanien kanssa.

– Niissä on syntynyt uusia avauksia. Yritykset ovat tykänneet tilaisuuksista, koska ne ovat saaneet sieltä konkreettisia neuvoja, yhteistyökumppaneita ja ideoita, KYS Living Lab -palveluiden koordinaattori Merita Kaunisto kertoi.

Myös asiantuntijat ovat kokeneet tilaisuudet mielekkäiksi.

– He ovat päässeet näkemään, mitä uutta yrityksissä on kehitteillä ja samalla voineet hyödyntää asiantuntijuuttaan.

Jani ja Laura Räihä hakivat sparraustilaisuudesta mahdollisia tutkimusyhteistyökumppaneita.

Yrityksille riippumaton vaikuttavuustieto on tärkeää

Grindery feat -tilaisuuksissa yritysten ja asiantuntijoiden kohtaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Tiiviiden asiantuntija- ja yritysesittelyjen jälkeen kukin yritys pääsee omassa sparraussessiossaan keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa Living Labin koordinaattoreiden tukemana.

– Toiminta perustuu aina luottamuksellisiin keskusteluihin. Asiantuntijat myös allekirjoittavat salassapitosopimuksen, koska tilaisuuksissa käsitellään yritysten asioita, Kaunisto painotti.

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien Grindery Featiin osallistui neljä yritystä. Lisäksi yhden yrityksen kanssa pidetään erillinen yhteistyöpalaveri.

Lapinlahtelaisen AudioBalance Excellencen kehitysjohtaja Laura Räihä kertoi, että he haluaisivat vaikuttavuuteen perustuvaa tutkimusnäyttöä VINKE PRO -kuntoutukselle, joka on suunnattu henkilöille, joilla on aistijärjestelmän ongelmia tai poikkeavaa aistitiedon käsittelyä.

– Haemme tietoa siitä, kuinka vaikuttavuutta voidaan tutkia ja millaista näyttöä kuntoutusmuodolle tulisi saada, jotta voisimme edistää sen laajentamista muun muassa julkiselle sektorille.

Toimitusjohtaja Jani Räihän mukaan yhteiskunnassa vaaditaan entistä enemmän tutkittua näyttöä vaikuttavuudesta.

– Haemmekin tähän liittyen konkreettista tietoa aiheesta. On hienoa, että tietoa ja neuvoa saa tästä läheltä, eikä tarvitse lähteä kauemmaksi kalaan.

Oululaisen terveysteknologiayritys Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola katsoi, että Grindery Feat on erinomainen foorumi tutkijoiden ja yritysten yhteistyön rakentamiseen. Monidorin tuotteita ovat täsmälliseen suonensisäiseen neste- ja lääkehoitoon kehitetty tippalaskuri ja etämonitorointiohjelmisto.

– Yrityksenä meitä kiinnostaa, miten kehittämämme teknologia parantaa potilasturvallisuutta ja toisaalta vähentää hoitajien työkuormaa, kun infuusion seuranta on laitteillamme aiempaa helpompaa.

Tähän mennessä yritykselle on kertynyt kliinisessä työssä toimivien ammattilaisten kokemusperäistä palautetta kehitetyn teknologian hyödyistä.

– Haluamme tästä myös kovaa tutkittua dataa. Toiveenamme on, että sparraustapahtumasta löytyisi tutkimusyhteistyökumppani tutkimusaihioillemme. Vaikuttavuuden talo on meille tärkeä kumppani, sillä täällä Itä-Suomen yliopistossa on erikoistuttu vaikuttavuuden tutkimukseen.

Mikko Savolan (kuvassa) ja KYSissä työskentelevän lääkäri Antti Puolitaipaleen yritys Monidor on kehittänyt langattoman tippalaskurin ja etämonitorointiohjelmiston.

Grindery Feat oli osa toista kertaa järjestettyjen kansallisten vaikuttavuuden tutkimuksen päivien ohjelmaa. Tutkimuspäivillä kuulutiin noin 50 esitelmää, joissa tarkasteltiin vaikuttavuutta muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa sekä politiikkatoimissa. Päiville osallistui lähes 200 tutkijaa ja asiantuntijaa.

Lisää tietoa Vaikuttavuuden talon tutkimuksesta, koulutuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista löytyy osoitteesta https://www.uef.fi/fi/web/uef-vaikuttavuuden-talo/etusivu

Teksti: Sari Eskelinen

Kuvat: Raija Törrönen