Takaisin

Yhteiskuntatieteiden laitoksen koordinoimalle hankkeelle 800 000 euron Erasmus+ -rahoitus

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy kolmevuotinen hanke, jossa kehitetään sosiaalityön koulutusta Kiinassa. Kyseessä on EU:n Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettava kapasiteetinvahvistamishanke, joilla tuetaan korkeakoulutuksen uudistamista EU:n ulkopuolisissa kumppanimaissa.

Hanke toteutetaan eurooppalaisten ja kiinalaisten yliopistojen yhteistyönä. Euroopasta kumppaneina ovat Göteborgin ja Keelen yliopistot sekä Kiinasta Fudanin (Shanghai), Sun Yat-senin (Guangzhou) ja Nanjingin (Nanjing Normal) yliopistot. Kiinasta hankkeeseen osallistuu lisäksi kaksi alan merkittävintä kansallista järjestöä. Konsortion johtajana toimii yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja, professori Juha Hämäläinen.

Vuosina 2017–2020 toteutettava hanke vastaa sosiaalityön kehittämisen avulla Kiinan rakennemuutoksen haasteisiin. Nopea yhteiskunnallinen muutos aiheuttaa Kiinaan merkittäviä hyvinvointivajeita ja sosiaalisia ongelmia, joihin on mahdollista vastata ammattimaisen sosiaalityön ja sitä tukevan järjestelmän avulla. Hankkeen tavoitteena on modernisoida ja uudistaa Kiinan sosiaalityön järjestelmää ja korkeakoulutusta.

Hankkeessa kehitetään sosiaalityön opettajien ammattitaitoa sekä luodaan uusia opintokokonaisuuksia ja oppimistapoja. Järjestelmätasolla vahvistetaan Kiinan sosiaalityön asemaa korkeakoulutuksessa ja aluehallintojen sisällä. Keskeisinä konsortion yhteistyön muotoina ovat tiedon välittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen, opintojaksojen kehittäminen ja eri sektoreiden väliset työpajat sekä kansainväliset konferenssit.

Lisätietoja: Professori Juha Hämäläinen, juha.hamalainen(at)uef.fi, puh. 050 593 9415