Takaisin

Vuoden viestijät palkittiin

Itä-Suomen yliopiston viestintä on valinnut Vuoden viestijän jokaisesta UEFin tiedekunnasta nyt kolmatta kertaa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Vuoden viestijä -palkinto myönnetään tunnustukseksi merkittävästä työstä, jossa on ymmärretty viestintää ja markkinointia tai ponnisteltu erityisesti niiden hyväksi kuluneen vuoden aikana. Titteleillä ei ole ollut väliä, tärkeintä on aito innostus viestintää kohtaan. Ensisijainen kriteeri on, että henkilö tai ryhmä on osoittanut ymmärtävänsä viestinnän merkityksen ja haluaa tehdä UEFin toimintaa tunnetuksi viestinnän keinoin.

Torstaina pidetyssä palkitsemistilaisuudessa filosofisesta tiedekunnasta Vuoden viestijä -palkinnon sai kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja Piia Björn. Perustelujen mukaan hän on ottanut ennakkoluulottomasti käyttöön yliopiston sisäisen viestinnän työkalun Yammerin, ja käyttää sitä ansiokkaasti viestinnän ja johtamisen välineenä. Johtajan esimerkin myötä myös kasvatustieteiden ja psykologian osaston henkilöstö viestii keskenään aktiivisesti ja ottaa uudesta kanavasta hyödyn irti. Osastossa viestitään positiivisessa ja toiset huomioivassa hengessä, ja Björn käyttääkin sisäistä viestintää myös henkilöstönsä kannustamiseen. Myös yhteistyö tutkimusviestinnän suhteen on parantunut, kun tieto kulkee osastosta vaivattomasti yliopiston viestintään päin Yammerin keskustelujen kautta. Osastossa tehty tutkimus saa näin paremmin ja helpommin myös ansaitsemaansa ulkoista näkyvyyttä.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa palkinnon sai saimaannorpan tutkimusryhmä. Tutkimusryhmä on tehnyt alallaan jo vuosia määrätietoista, pitkäjänteistä työtä, ja kertonut samalla tutkimustuloksistaan aktiivisesti medialle ja kansalaisille. Se tekee laajaa yhteistyötä alan keskeisten toimijoiden kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Saimaannorppa ja sen suojeleminen herättävät monenlaisia tunteita, ja tutkimustuloksiin saatetaan suhtautua myös kielteisesti. Siksi faktoihin pohjautuva viestintä on tärkeää. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti saimaannorppatutkimukseen, ja tutkijoiden täytyy löytää oma optimistinen tapansa suhtautua tulevaan.

Terveystieteiden tiedekunnassa palkinto ojennettiin ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtaselle. Ravitsemuksen ja terveyden yhteyksistä keskustellaan ja kiistellään runsaasti julkisuudessa. Virtanen on tuonut keskusteluun tieteellistä näkökulmaa tiedottamalla uusista tutkimustuloksista sekä suhteuttamalla ne aiempaan tietoon ja ristiriitaisiinkin näkemyksiin. Aktiivinen ja pitkäjänteinen mediaviestintä on tuonut näkyvyyttä yliopiston tutkimukselle sekä kotimaassa että ulkomailla. Virtanen pitää tutkittua tietoa esillä myös sosiaalisessa mediassa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin tutkijatohtori Tiina Sotkasiiralle. Maahanmuuttoon liittyvät teemat ovat yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteessä. Sotkasiira on aktiivisesti ja rohkeasti osallistunut aiheesta käytävään keskusteluun jo pitkän ja tuonut tunteita kuohuttavaan aiheeseen tutkimuksellista näkökulmaa. Hän myös viestii aktiivisesti tutkimuksestaan ja on valmis popularisoimaan tutkimustaan suurelle yleisölle.

Terveystieteiden tiedekunnan Vuoden viestijä Jyrki Virtanen skoolaa videon välityksellä Joensuun kampuksella palkittujen kanssa.
 

Joensuun kampuksella palkintoja juhlistivat Tiina Sotkasiira (vas.), Marja Niemi, Riikka Levänen, Mervi Kunnasranta ja Piia Björn.