Takaisin

Viiden yliopiston yhteinen monitieteinen matkailualan koulutus alkaa syksyllä

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista elinkeinoista ja merkittävimmistä työllistäjistä. 100-vuotias Suomi on noussut kiinnostavien matkailumaiden joukkoon ja matkailutoimialaan investoidaan nyt ennennäkemättömällä tavalla. Matkailu on myös moniulotteinen yhteiskunnallinen ilmiö, ja kansainvälisessä kilpailussa menestyminen vaatii erityisiä taitoja ja monialaista osaamista.

Tätä tarkoitusta varten Itä-Suomen, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Hanken ovat solmineet yhteistyösopimuksen matkailualan monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin yliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, joka on avoin kaikille jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Tulevien lukuvuosien tavoitteena on edelleen laajentaa sekä yliopistoverkostoa että matkailualan opetustarjontaa. Ensi lukuvuoden käytännöistä tiedotetaan tarkemmin kesäkuun loppuun mennessä yhteistyötä koordinoivan Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kotisivuilla (http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/sivuaineet) sekä jäsenyliopistojen kotisivuilla.

Uusi yliopistoverkosto jatkaa Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY, www.funts.fi) pitkiä ja ansiokkaita perinteitä. MAVY aloitti toimintansa vuonna 1995 ja Savonlinnan yliopistokampus toimi pitkään verkoston palvelupisteenä ja kotipesänä. Opetusohjelma kattoi matkailualan opintoja perusopinnoista aina jatko-opintoseminaareihin, ja tänä päivänä reilusti yli tuhannen opiskelijan alumnikunta vaikuttaa laaja-alaisesti niin matkailualan yritystoiminnassa kuin koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Lukuvuonna 2017–2018 Matkailualan perusopinnot (25 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Pakollinen opintojakso:

Introduction to Tourism Studies 5 op, Itä-Suomen yliopisto

Valitaan vähintään 20 op seuraavista:

Global Tourism Business 5 op, Turun yliopisto

Matkailu ja oikeus 5 op, Lapin yliopisto

Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op, Tampereen yliopisto

Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op, Turun yliopisto

Tourism Trends 5 op, Hanken

Matkailu ja kestävyys 5 op, Lapin yliopisto

Special Theme in Tourism Studies 5 op, Itä-Suomen yliopisto

 

Lisätietoja:

Koordinaattori, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 184 2698, juho.pesonen(at)uef.fi

Turun yliopisto: tutkijatohtori Juulia Räikkönen, juulia.raikkonen(at)utu.fi

Tampereen yliopisto: Koulutusasiantuntija Kati Toikkanen, kati.toikkanen(at)uta.fi

Lapin yliopisto: apulaisprofessori Outi Rantala, outi.rantala(at)ulapland.fi

Hanken: professori Peter Björk, peter.bjork(at)hanken.fi