Takaisin

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n apurahat, hakuaika päättyy 30.10.

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry. julistaa haettavaksi apurahoja ja avustuksia Veljekset Ivan, Andrei ja Vladimir Kudrjavzewin rahastosta.

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja ja avustuksia korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa kirkkoslaavia vai slaavilaisia kieliä, venäjänkielistä kulttuuria Suomessa ja ortodoksisuutta opiskeleville ja tutkijoille. Hakemukseen on liitettävä opintoja koskevat tiedot (oppilaitos, suoritettava tutkinto, tutkimuksen aihe, opintojen alkamis- ja päättymisajankohta), suunnitelma apurahan käytöstä sekä liitteenä jäljennökset tarvittavista todistuksista ja mahdolliset suositukset.

Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille, jotka edistävät erityisesti lasten ja nuorison keskuudessa venäjän kielen, venäläisen kulttuurin ja ortodoksisuuden säilyttämistä Suomessa. Avustushakemuksen täytyy olla yhteisön vastuuhenkilöiden allekirjoittama. Hakemuksesta tulee ilmetä yhteisön aikaisempi toiminta ja suunnitelma apurahan käytöstä sekä mahdolliset suositukset.

Hakemukset on lähetettävä lokakuun loppuun mennessä yhdistyksen osoitteeseen Hämeentie 55, 00580 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Apuraha”. Hakukaavake on saatavilla sähköpostitse VHY:n sihteeriltä Natalia Vorobievalta  natalia.vorobieva@helenakoti.fi

Lisätietoja antaa Sergei Pogreboff sähköpostiosoitteessa sergei.pogreboff@saunalahti.fi.