Takaisin

Varhaisen Alzheimerin taudin etenemistä voi hidastaa ravintovalmisteella

Varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste hidastaa merkittävästi ajattelu- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjen toimissa, osoitti eurooppalaisessa LiPiDiDiet-projektissa toteutettu hoitokoe. Valmisteen päivittäinen käyttö hidasti myös aivojen surkastumista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Tulokset julkaistiin juuri The Lancet Neurology -lehdessä.

Monikeskustutkimusta johti professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja siihen osallistui 311 potilasta 11 keskuksessa Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Suurin keskuksista oli Itä-Suomen yliopistossa, missä hoitokokeeseen osallistui sata potilasta.

Osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa varhaiseen Alzheimerin tautiin liittyvää lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä. Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen käytti kahden vuoden ajan päivittäin kliinistä ravintovalmistejuomaa ja toinen vertailuvalmistetta. Kliininen ravintovalmiste sisälsi muun muassa rasvahapoista ja vitamiineista koostuvan Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän.

Taudin etenemistä arvioitiin muistipotilaille tarkoitetuilla tehtäväsarjoilla. CDR-SB-yhdistelmämittarilla mitattava ajattelu- ja toimintakyky arjen tilanteissa heikkeni kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä 45 prosenttia vähemmän kuin vertailuryhmällä. Sen sijaan valmisteen vaikutusta NTB-mittarilla arvioitavaan kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena ei voitu osoittaa. NTB-mittarilla mitattuna  tiedolliset toiminnot heikkenivät vertailuryhmässä odotettua vähemmän eikä ryhmien välille tältä osin syntynyt tilastollisesti merkitsevää eroa.

Lisäksi kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä havaittiin vähemmän Alzheimerin tautiin liittyvää aivojen surkastumista. Hippokampuksen tilavuudessa eroa vertailuryhmään oli 26 prosenttia ja aivokammioiden tilavuudessa 16 prosenttia. Aivojen etenevä rappeutuminen on Alzheimerin taudille tyypillistä, ja muistioireet on liitetty paljolti juuri hippokampuksen vaurioitumiseen.

– Tulokset lisäävät ymmärrystä ravitsemushoidon mahdollisuuksista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Se on erityisen arvokasta, koska tauti voidaan nykyisin todeta entistä aikaisemmin, mutta varhaisvaiheeseen ei ole lääkehoitoa, professori Hilkka Soininen toteaa.

– Tutkitun kaltaisella ravitsemushoidolla voidaan tulosten perusteella tukea aivokudoksen säilymistä sekä suojata muistia ja arjen toimintakykyä, joiden heikentyminen taudissa huolettaa ehkä eniten.

Hoitokoe oli jo kolmas, jossa osoitettiin kyseisen valmisteen suotuisa vaikutus muistitoiminnoille. Sitä ei kuitenkaan ole ennen tutkittu varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla. Aiemmin valmistetta on tutkittu potilailla, joilla Alzheimerin tauti oli edennyt lievään dementiaan. Tulosten mukaan sen päivittäinen käyttö paransi muistitoimintoja ja hermosolujen viestiyhteyksiä.

Hoitokoe oli osa laajaa, EU:n 7. puiteohjelman rahoittamaa LiPiDiDiet-projektia, jota koordinoi professori Tobias Haartman Saarlandin yliopistosta Saksasta.

– Tulokset osoittavat potilaiden hyötyvän sitä enemmän, mitä aikaisemmin ravitsemushoito aloitetaan. Ensimmäistä kertaa nyt nähtiin sen vähentävän oireiden lisäksi myös aivojen surkastumista, mikä oli tärkeä havainto, Haartman toteaa.

Tutkimuksessa käytetty kliininen ravintovalmistejuoma sisältää lievää Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin suunnitellun Fortasyn Connect –ravintoaineyhdistelmän, johon sisältyy omega-3-rasvahappoja, koliinia, uridiinimonfosfaattia, fosfolipidejä, antioksidantteja ja B-ryhmän vitamiineja. Valmistetta käytetään 125 ml vuorokaudessa. Valmistetta on kehitetty vuosien ajan muun muassa LiPiDiDiet-hankkeessa ja sitä edeltäneessä, EU:n 5. puiteohjelman rahoittamassa LiPiDiet-hankkeessa.

47 miljoonaa ihmistä sairastaa Alzheimerin tautia tai muuta muistisairautta, johon ei ole vielä parantavaa hoitoa. Alzheimerin tautia sairastavien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan joka 20. vuosi, joten heitä ennakoidaan olevan jo 74,7 miljoonaa vuonna 2030 ja 131,5 miljoonaa vuonna 2050. Alzheimerin taudissa on tyypillisesti pitkä varhaisvaihe ja ensimmäiset merkit tiedollisten toimintojen heikentymisestä ovat havaittavissa vuosia ennen varsinaista dementiaa.  Monilla potilailla tauti voidaan nykyisin todeta jo varhaisvaiheessa.

Lisätietoja:

Professori Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto, hilkka.soininen (a) uef.fi, +358 40 5735749

Soininen H, Solomon A, Visser PJ, Hendrix SB, Blennow K, Kivipelto M, and Hartmann T on behalf of the LipiDiDiet clinical study group (2017). 24-month intervention with a specific multinutrient in patients with prodromal Alzheimer’s disease (LipiDiDiet): a randomised, double-blind, controlled trial. The Lancet Neurology. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS1474-4422(17)30332-0/fulltext?elsca1=tlxpr

The World Alzheimer Report 2015: 'The Global Impact of Dementia’. Alzheimer’s Disease International (ADI). Accessed March 2016 via: www.worldalzreport2015.org

LiPiDiDiet-projektissa etsitään uusia keinoja muistisairauksien ehkäisyyn. Tutkimuskonsortioon kuuluu 19 partneria eri puolilta Eurooppaa. Projektilla on rahoitus EU:n 7. puiteohjelmasta ja se on jatkoa muun muassa EU:n 5. puiteohjelman rahoittamalle LiPiDiet-projektille, jossa osoitettiin tiettyjen ravintoaineiden voivan hidastaa Alzheimerin taudin kehittymistä.

Lue lisää: http://www.lipididiet.eu/