Takaisin

Väisälän rahasto, matemaattis-luonnontieteelliset alat, hakuaika päättyy 25.9.

Suomalaisen Tiedeakatemian apurahat matemaattis-luonnon­tieteellisille aloille

 

VILHO, YRJÖ JA KALLE VÄISÄLÄN RAHASTON APURAHAT

Haku avoinna 14.8.–25.9.2017

 

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Rahasto tukee erityisesti matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta.

Apurahoja myönnetään:

– tohtoriopintoihin

– lyhyisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille

– ulkomaisten tutkijoiden kutsumiseen Suomeen 

 

Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (25.000 euroa) ansiotyöstä vapaa työskentely.  Apuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan ja sen saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.

Apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää enintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Sen mahdollinen uusiminen edellyttää hyvää menestystä edellisenä apurahakautena; hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.

Apurahahakemuksiin koskien ulkomaisten tutkijoiden kutsumista Suomeen sekä lyhyitä tutkimusmatkoja ulkomaille on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn sekä vierailevien tutkijoiden kutsumiseen tarkoitetut apurahat voidaan myöntää osaksi tai kokonaan matka-apurahana.

 

Yleisiä hakuehtoja

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Apurahan käyttö on raportoitava apurahakauden päätyttyä.

Hakemukset tehdään vain sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Verkkopalveluun pääsee Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 25.9.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Apurahansaajien nimet julkistetaan 11.12.2017.

 

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi tai Tiedeakatemian toimistosta, e-mail nina.rapelo@acadsci.fi tai puh. 050 4620 889.