Takaisin

Vahva poliittinen ohjaus korostuu biotalouskeskustelussa

Ajankohtaisessa metsäbiotalouskeskustelussa ei toistaiseksi ole annettu riittävästi painoarvoa kansalaisten ja biotaloustoimijoiden vuorovaikutukselle, osoittaa tuore tutkimus. Vaikka Suomen biotalousstrategian suunnittelussa kannustettiin kansalaisia osallistumaan, biotalouden eri toimijoiden ja päättäjien vuoropuhelu kansalaisten kanssa on ollut vähäisempää. Julkisessa biotalouskeskustelussa korostuu vahva poliittinen ohjaus. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Cleaner Production -tiedelehdessä.

– Jos halutaan edistää metsäbiotaloutta, pitäisi mahdollistaa moniääninen ja monitasoinen kansalaisten osallistuminen ja osallistaminen. Biotalous ei voi olla yhteiskunnallisesti hyväksyttyä kestävää vihreää taloutta ilman kansalaisten osallistumista ja vuoropuhelua biotalouden erilaisten toimijoiden ja päättäjien välillä, sanoo yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professori Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimuksen perusteella vuorovaikutteisuus voisi olla keino biotalousstrategiassakin peräänkuulutettujen vaihtoehtoisten ratkaisujen luomiseen sekä erilaisten ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien perusoikeuksien kunnioittamiseen. Metsäbiotalouden toimijoilta ja päättäjiltä tämä vaatii vuorovaikutteisten toimintatapojen kehittämistä.

Suomessa avoimen dialogin edistäminen on ollut haaste. Monitavoitteinen metsien hyödyntäminen ja niiden suojelu ovat olleet myös herkkiä eturistiriidoille. Laajemman joukon osallistaminen metsäbiotaloutta koskettavaan keskusteluun on kuitenkin keskeistä, sillä metsäsektorin lisääntyvä puuntarve vaikuttaa paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti ja ekologisesti.

– Vuorovaikutteisen hallinnon näkökulmasta on tärkeää, että kansalaisille tarjotaan tietoa ja mahdollisuuksia keskusteluun. Tällöin he pystyvät tehokkaammin osallistumaan päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat suoraan heidän hyvinvointiinsa. He myös todennäköisemmin sitoutuvat päätösten syvempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Lisätietoja: Irmeli Mustalahti, puh. 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Mustalahti, I. 2017 The responsive bioeconomy: The need for inclusion of citizens and environmental capability in the forest based bioeconomy. Journal of Cleaner Production (2017) 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.132

Lisää aiheesta:

Kleinschmit, D.; Arts, B.; Giurca, A; Mustalahti. I., Sergent, A.; Pulzl, H. (2017). Environmental concerns in political bioeconomy discourses. International Forestry Review 19(1): 2017