Takaisin

Uutuuskirjassa syvennytään ensimmäistä kertaa päihdeongelmaisten oikeuksiin

Päihteet ovat suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen sosiaalinen ja terveydellinen ongelma, joka koskettaa laajaa joukkoa päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään. Tällä viikolla ilmestynyt Oikeus päihdehuoltoon on ensimmäinen teos, joka kohdistuu päihdeongelmaisten oikeuksiin. Kirjan ovat toimittaneet professori Aini Pehkonen ja yliopistonlehtori Taru Kekoni Itä-Suomen yliopistosta ja yliopistonlehtori Katja Kuusisto Tampereen yliopistosta.

Kirjan artikkelit muodostavat monitieteisen, päihdeongelmaisten ja myös heidän läheistensä oikeuksia pohtivan kokonaisuuden. Kirja inspiroi samalla kansalaiskeskusteluun.

– Sosiaalityöntekijöinä, yhteiskuntatieteilijöinä ja sosiaalityön opettajina olemme joutuneet paljon pohtimaan, mi­ten päihdeongelmaisten oikeus saada tarvitsemaansa apua toteutuu. Siksi tämä kirja syntyi, kertovat kirjan toimittajat.

Kirja rakentaa ymmärrystä päihdeongelmasta ja niistä haasteista, joihin päihdeongelmaiset törmäävät hakeutuessaan hoidon piiriin. Kirja herättelee pohtimaan päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä oikeuksien toteutumismahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. 

– Kirja tarjoaa uutta tietoa päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään koskettavasta oikeudellisesta sääntelystä, palvelujärjestelmän prosesseista ja tilanteista, joissa työntekijä ja asiakas kohtaavat. Kokoomateos avaa uusia näkökulmia myös päihdeongelmaisen asiakkaan elämänkulkuun sekä päihdehoitoon ja sen vaikuttavuuteen, kirjan toimittajat toteavat.

Lisätietoja: Aini Pehkonen, aini.pehkonen(at)uef.fi, Taru Kekoni, taru.kekoni(at)uef.fi ja Katja Kuusisto, katja.kuusisto(at)tuni.fi