Takaisin

Uutuuskirja avaa sote-alan pirullisia ongelmia

Uutuuskirja kokoaa yhteen ajankohtaisia kansainvälisiä puheenvuoroja ja tutkimuksia sote-alan nykyhaasteista ja johtamisen ongelmista. Teoksessa muun muassa kysytään, onko vanhusten asumispalvelujen laatu ratkaisematon pirullinen ongelma. Tutkijoiden ruotsalaisissa hoivakodeissa havaitsemat ongelmat ovat varsin samanlaisia kuin Suomessa. Juhlapuheiden tavoitteet ja hoivakotien käytännöt eivät vastaa toisiaan. Vanhusten asumispalvelujen hankalat ongelmat johtuvatkin usein ylemmän tason ratkaisemattomista ongelmista.

– Tähän ruotsalaisten tutkijoiden näkemykseen on helppo yhtyä. Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana palvelujen tiukka kilpailutus on pakottanut monet pienet, hyvää hoitoa tarjonneet yksityiset hoivakodit lopettamaan toimintansa, toteaa yliopistotutkija Anneli Hujala Itä-Suomen yliopistosta.

Hujala on toimittanut kirjan yhdessä Itä-Suomen yliopiston sosiaalihallintotieteen professori Sanna Laulaisen sekä apulaisprofessori Will Thomasin ja professori Robert McMurrayn kanssa. Laulaisen mukaan vanhusten hoivaan liittyvissä ongelmissa on kyse myös siitä, miten vanhuutta arvostetaan yhteiskunnassa.

– Asumispalvelujen lisäksi on erittäin tärkeää kohdistaa kriittistä huomiota myös omissa kodeissaan yhä huonokuntoisempina asuvien vanhusten hoidon ja palvelun laatuun ja riittävyyteen – niin yksityiseen kuin julkiseenkin, Laulainen muistuttaa.

Haavoittuvimpia ryhmiä tulisi kuunnella pirullisten ongelmien ratkaisussa

Routledgen kustantamassa teoksessa on mukana yli 30 kirjoittajaa lähes 10 maasta. Tutkijoiden perusviesti on, että pirullisten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan yhteistyötä perinteisten siilorajojen yli. Tarvitaan myös uudenlaisia tapoja kuunnella yhteiskunnan haavoittuvimpia ryhmiä ja yksilöitä, jotka kärsivät näistä ongelmista. Teoksen tutkimuksissa ääneen pääsevät poliittisten päätöksentekijöiden ja sote-ammattilaisten lisäksi myös ryhmät, joiden ääntä ei kuunnella.

Kirjan keskeisiä teemoja ovat sosiaali- ja terveyshuollon nykyhaasteet, johtaminen ja työntekijyys, hiljaisten äänten rooli muutoksen mahdollistajana sekä uusien tutkimusmenetelmien avaamat näkökulmat ongelmien ymmärtämiseen. Tekijät tarttuvat useisiin ajankohtaisiin sote-kentän aiheisiin. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön professori Janet Anand muun muassa tarkastelee valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa kokeiltavia henkilökohtaisia budjetteja. Sanna Laulainen ja Merja Sinkkonen puolestaan pohtivat työntekijöiden erityistä roolia eettisessä johtamisessa.

– Sosiaalialan pirulliset ongelmat eivät ratkea vain johtajan toiminnan eettisyyteen keskittymällä. Työntekijöiden hiljainen tieto asiakastyön rajapinnalta on saatava kuuluviin ja aidosti mukaan eettisten ongelmien tarkasteluun.

Tutkija Minna Hoffrén kollegoineen valottaa niin ikään työntekijöiden erityistä roolia osana tuhoavaa johtamista.

– Työntekijöiden näkeminen passiivisena tuhoavan johtamisen kohteena ei ratkaise kyseistä pirullista ongelmaa. Myös työntekijät voivat käyttää valtaa ja vahvistaa tuhoavaa johtamista osaltaan.

Kirjan tekijät peräänkuuluttavat myös tiedemaailmalta uudenlaisia menetelmiä pirullisten ongelmien ratkaisemiseksi. Monitieteistä yhteistyötä kirjassa tuovat esiin muun muassa innovaatiojohtamisen tohtoriopiskelija Maarit Lammassaari Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta ja taidehistorian tohtori Jari Martikainen.

– Liian usein tutkimus näkee ja löytää sen, mitä etsii. Jos halutaan uudenlaisia ratkaisuja, on myös tutkimuksen muututtava rohkeasti, Hujala sanoo.

Will Thomas, Anneli Hujala, Sanna Laulainen, Robert McMurray (toim.). The Management of Wicked Problems in Health and Social Care. Routledge, 2018. https://www.taylorfrancis.com/books/9781351592536

Lisätietoja:

Anneli Hujala, puh. 040 774 1508, anneli.hujala(at)uef.fi

Sanna Laulainen, puh 040 355 2241, sanna.laulainen(at)uef.fi