Takaisin

Uutta arktista yliopistojen välistä yhteistyötä koulutuksessa

Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto käynnistivät syyskuun alussa uuden opetusyhteistyökuvion Oulangan tutkimusasemalla. Uuden, erittäin ajankohtaisen yhteiskurssin aiheet keskittyvät pohjoisiin ekosysteemeihin ja ilmastonmuutokseen. Englanninkielinen kurssi “Northern ecosystems in a changing climate” kuuluu myös UArctic-verkoston (The University of the Arctic; https://www.uarctic.org/about-uarctic/) kurssivalikoimaan, ollen avoin kansainvälisille opiskelijoille.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille uusinta tietoa pohjoisissa ja arktisissa ekosysteemeissä tapahtuvista muutoksista ilmaston lämmetessä, tutkimusmenetelmien kehittymisestä, sekä ihmisten ja eläinten terveyteen vaikuttavista asioita.

Kurssille saatiin luennoitsijoita Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen lisäksi Eviralta sekä Umeån yliopistosta. Kurssin aikana tehtiin muun muassa päivän mittainen retki Riisitunturille, jossa havainnoitiin kasvillisuuden muutoksia puurajalla, ja pohdittiin lämpenevän ilmaston vaikutuksia metsän- ja puurajan kasvillisuuteen sekä heijastusvaikutuksia ilmakehään. Erityisenä mielenkiinnon kohteena kurssilla olivat hyönteispopulaatioissa tapahtuvat muutokset Arktisella alueella, sekä mikro- ja makrotason biologiset muutokset vesiekosysteemeissä. Opiskelijoiden palautteessa ruusuja tuli erityisesti kurssin monitieteisestä lähestymistavasta.

Kurssin vastuuhenkilönä toimi professori Elina Oksanen, joka aikoo jatkaa opetusyhteistyön kehittämistä Oulun yliopiston kanssa nimenomaan arktisissa kysymyksissä. Muita opettajia Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselta olivat professori Raine Kortet, apulaisprofessori Jouni Sorvari sekä tutkimusjohtaja Christina Biasi. Kurssille osallistui 24 maisteri- ja tohtoriopiskelijaa.