Takaisin

Uusien biojalosteiden avulla taimitautien kimppuun

Taimitarhoilla puiden ja pensaiden kasvatuksessa käytetään kasvinsuojeluaineita kasvitautien torjuntaan. Kaupallisesti saatavilla olevien kasvinsuojeluaineiden määrä on muilla kuin peltokasveilla hyvin rajoitettua ja aineet ovat pääasiassa synteettisiä, luonnolle vieraita kemikaaleja. Uudessa BioShield-hankkeessa hyödynnetään kasveissa luontaisesti esiintyviä ja niistä erotettuja suoja-aineita biotisleinä kasvitautien torjuntaan.

– Tavoitteenamme on tuoda markkinoille edullinen biopohjainen aine, joka toimii tehokkaasti taimitauteja vastaan, kertoo Reijo Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta.

Hankkeen taustalla on tutkijoiden yhteistyönä syntynyt keksintö. Siinä Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksella kehitettyjä biotisleitä testattiin taimitautien torjuntaan Luken Suonenjoen taimitutkimuksissa.

Tuotetta testataan aluksi metsäpuuntaimiin

Uuden tuotteen raaka-aineena voidaan käyttää edullisia biomassoja, mikä tekee siitä hinnaltaan kilpailukykyisen. Aluksi testaukset keskittyvät metsäpuuntaimiin, mutta myöhemmässä vaiheessa testejä tehdään myös muille taimille.

– Hankkeessa pyritään kehittämään konsepti, jonka avulla saavutetaan kansainväliset markkinat ja löydetään sopivat yhteistyötahot. Kasvinsuojeluaineiden markkinat ovat maailmanlaajuisesti merkittävät, vuotuisesti arviolta yli miljardin euron luokkaa, Luken erikoistutkija Anne Uimari toteaa.

Sen lisäksi, että uusi tuote soveltuu kasvinsuojelutarkoitukseen, sen käytön tulee olla turvallista sekä ihmiselle että ympäristölle. Merkittävä osa hankkeen toimista tähtää tuotteen turvallisuuden varmistamiseen ja sen käytön hyväksyttämiseen.

BioShield-hanke on Business Finlandin osittain rahoittama Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI) -hanke. BioShield-hankkeen kokonaisrahoitus on noin 400 000 euroa ja hanke kestää kaksi vuotta. Business Finland rahoittaa projekteja, joissa valmistellaan tutkimusidean kaupallistamista.

 

Lisätietoja:
Professori Reijo Lappalainen, p. 040 355 2564, reijo.lappalainen (a) uef.fi
Erikoistutkija Anne Uimari p. 029 532 2409, anne.uimari (a) luke.fi