Takaisin

Uusia Suomen Akatemian tutkijatohtoreita Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt tutkijatohtorin rahoituksen kahdelle uudelle tutkijatohtorille Itä-Suomen yliopistoon. Rahoituksen saivat yliopistotutkija Timo Leppänen sovelletun fysiikan laitokselta ja tutkijatohtori Maija Vaittinen kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Tutkimuskohteina ovat uniapnean diagnostiikka ja rasvakudoksen aineenvaihdunta. Tutkijatohtorin rahoitus on kolmevuotinen.

Tutkijatohtorihakemuksista rahoitettiin 15 prosenttia. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkean tieteellisen laadun ja hakijan pätevyyden lisäksi hakijan kansainvälistä liikkuvuutta ja mahdollisuutta itsenäistyä projektin aikana.

Älykkäitä menetelmiä uniapnean tarkkaan ja yksilölliseen diagnostiikkaan

Leppäsen tutkimushankkeessa kehitetään uusia älykkäitä menetelmiä uniapnean tarkkaan ja yksilölliseen diagnostiikkaan.

Uniapnea on yleinen ja kansantaloudellisesti merkittävä sairaus, joka aiheuttaa potilaalle merkittäviä terveyshaittoja. Koska uniapnean nykyinen diagnostiikka on hyvin puutteellista, hankkeessa kehitetään uusia koneoppimiseen perustuvia menetelmiä uniapnean vakavuuden arviointiin. Uudet menetelmät vähentävät unirekisteröintien analysointiin vaadittavaa aikaa ja kustannuksia. Uudet ratkaisut mahdollistavat uniapnean vakavuuden arvioinnin nykyistä tarkemmin, sillä ne huomioivat hengityskatkoista aiheutuvan fysiologisen kuormituksen potilaskohtaisesti. Tämä mahdollistaa liitännäissairauksien ennaltaehkäisyn ja rajallisten hoitoresurssien tehokkaan kohdistamisen hoitoa eniten tarvitseville. Hanke edistää yksilöllistä lääketiedettä, jossa uniapnean hoito suunnitellaan potilaskohtaisesti yksilöllisistä tarpeista riippuen. Hankkeessa analysoidaan suuria potilasaineistoja ja tehdään yhteistyötä maailman johtavien tutkijoiden kanssa.

Perimä vaikuttaa rasva-aineenvaihduntaan

Vaittinen tutkii FADS1-geeniin liittyvän variaation ja monityydyttymättömien rasvahappojen merkitystä rasvakudoksen aineenvaihdunnassa ja rasvasolun toiminnassa.

Tutkimuksessa selvitetään ruokavalion tai painonmuutoksen vaikutuksia rasvakudoksen eri solupopulaatioden transkriptioprofiiliin. Lisäksi tutkitaan rasvakudoksen aineenvaihduntaan ja rasvasolun toimintaan vaikuttavia mekanismeja, joiden kautta monityydyttymättömät rasvahapot ja niiden aineenvaihduntaa säätelevän rasvahappodesaturaasi- eli FADS1-geenin eri muodot ovat yhteydessä lihavuuteen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkimuksessa yhdistetään tieto geneettisestä variaatiosta ja yksityiskohtaisesta rasvahappokoostumuksesta mittaamalla transkriptioprofiilin muutoksia kudoksessa ja solutason muutoksia tarkasti säädellyissä metabolisissa vasteissa, jotka selventävät tärkeitä solun perustoimintoja ja aineenvaihduntaa, niiden säätelyä sekä signaalireittejä. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ruokavaliohoitoa tietyn tunnetun genotyypin omaaville henkilöille. Näin tutkimus voi tuottaa uusia työkaluja henkilökohtaiseen ravitsemusohjaukseen metabolisten sairauksien ehkäisyssä.