Takaisin

Uusia opintojaksoja tohtorikoulun opinto-ohjelmassa

Tohtorikoulun opinto-opas lukuvuodelle 2018-2019 on julkaistu

Aiempiin vuosiin verrattuna opinto-ohjelmaan on tullut useita muutoksia

  • Kaksi uutta opintojaksoa, Interactive leadership ja Open science, on sisällytetty ohjelmaan. Interactive leadership (1 op, 1145020) on monimuotokurssi, joka sisältää verkko-opetusta sekä 4 h kontaktiopetusta. Open science (1 cp, 8022030) on verkkokurssi, jonka voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.
  • English for Doctoral Students, 8010064, 4 op (aiemmin: English for Postgraduate Students) tarjotaan myös verkkokurssina.
  • Tutkimusetiikasta (1145003, 1 op) on kevätlukukaudella tulossa myös 2 op:n versio, jossa käsitellään ajankohtaisia ja alakohtaisia asioita.
  • Kaksi Tohtos-projektissa kehitettyä urasuunnittelukurssia pilotoidaan lukuvuoden aikana. Verkkokurssi "Career planning portfolio for PhD students" (2 op) on suunnattu opintojensa alku- tai keskivaiheessa oleville ja se pilotoidaan loka-marraskuussa. Monimuotokurssi "Tools for job searching for PhD students" (2 op) on suunnattu opintojensa loppupuolella oleville jatko-opiskelijoille ja se pilotoidaan tammi-helmikuussa. Opintojaksot eivät vielä ole osa virallista opintosuunnitelmaa, joten ne eivät löydy WebOodista. Lisätietoa pilottikursseista (ajankohdat ja ilmoittautuminen) julkaistaan myöhemmin tohtorikoulun Yammerissa.
  • Kaksi englanninkielistä yliopistopedagogiikan opintojaksoa tulee tarjolle lukuvuoden 2018-2019 aikana: Standards, guidelines and quality assurance in teaching and learning (1 op)  syyslukukaudella ja Planning of Learning Processes for Web-based and Contact Teaching learning environments (2-4 op) kevätlukukaudella. Samasisältöiset opintojaksot löytyvät myös suomenkielisestä tarjonnasta.