Takaisin

Uusia akatemiahankkeita Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä yli 1,75 miljoonan euron rahoituksen neljälle uudelle Itä-Suomen yliopiston akatemiahankkeelle. Hankkeissa tutkitaan syöpähoidon uusia mahdollisuuksia, ennustavaa aivokuva-analyysia, vesifaasin kemian roolia orgaanisen aerosolin muodostumisessa ja muuntumissa boreaalisella alueella, sekä ionisia organofosfori donori-akseptori kromoforeja.

Myös terveyden tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta akatemiatutkijahankkeelle, jossa tutkitaan laskennalliseen mallinnukseen sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa.


Sirtuiinien ja BET-proteiinien yhtäaikainen säätely saattaa tehostaa syövän hoitoa

Dosentti Maija Lahtela-Kakkonen farmasian laitokselta sai 476 598 euron akatemiahankerahoituksen BET- ja sirtuiiniproteiinien yhteisvaikutusten tutkimiseen syövässä.

Hanke perustuu tutkimusryhmän aiempaan löydökseen, joka osoittaa, että ihmisen epigeneettisessä säätelyssä aiemmin erillisinä pidetyt BET-proteiinit ja sirtuiinit ovat kytköksissä toisiinsa. BET-proteiinit ja sirtuiinit säätelevät geenien luentaa vaikuttamalla histonin lysiinien asetylaatioon. Häiriöt näiden tärkeiden proteiinien toiminnassa voivat johtaa esimerkiksi syövän syntyä estävien geenien liian vähäiseen ilmenemiseen tai syövälle tärkeiden onkogeenien liialliseen ilmenemiseen. BET-proteiinien ja sirtuiinien vaikutuksia syövässä on tutkittu paljon erikseen. Tutkimusryhmä on kehittänyt farmasian laitoksella jo viidentoista vuoden ajan sirtuiinien toimintaa sääteleviä pienmolekyylejä, mutta uusi hanke yhdistää ennenäkemättömällä tavalla sirtuiinien ja BET-proteiinien säätelyn toisiinsa. 

BET-proteiinien ja sirtuiinien säätelyn kytkeytyminen toisiinsa tarjoaa uudenlaisen näkökulman vaikuttaa syöpään ja kehittää uusia syöpälääkkeitä. Lääkehoidon kohdentaminen yhtä aikaa molempiin näihin proteiineihin voi saada aikaan voimakkaamman vasteen kuin vain toiseen näistä proteiineista vaikuttava lääkehoito.
 

Tietokonealgoritmit oppivat ennustamaan sairastumisen aivokuvasta

Apulaisprofessori Jussi Tohka A.I. Virtanen -instituutista sai 438 875 euroa akatemiahankkeelle, jossa kehitetään ennustavaa aivokuva-analyysia.

Pienet muutokset aivojen rakenteessa ja toiminnassa edeltävät aivosairauksien näkyviä oireita. Nämä muutokset voi olla mahdollista havaita yhdistämällä aivokuvantaminen ja modernit laskennalliset data-analyysimenetelmät. Hankkeessa kehitetään koneoppimiseen perustuvia laskennallisia menetelmiä aivomuutosten havaitsemiseen ja sairauksien puhkeamisen ennustamiseen. Koneoppimisen ideana on laittaa tietokonealgoritmit oppimaan olemassa olevasta datasta, niin että ne pystyvät sen perusteella tulkitsemaan uutta dataa automaattisesti. Tässä tapauksessa niille syötetään suuren potilasjoukon aivokuvat sekä pitkäaikaiset seurantatiedot taudin kehittymisestä, joiden perusteella ne oppivat ennustamaan yksittäisen potilaan sairastumisen pelkästä aivokuvasta. Projektissa kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi Alzheimerin taudin varhaisessa havaitsemisessa.
 

Tavoitteena ensimmäinen globaalimalleihin sopiva parametrisointi ilmakehän orgaanisen aineksen vesifaasin prosesseista

Professori Annele Virtanen sovelletun fysiikan laitokselta sai 391 562 euroa akatemiahankkeelle, jossa tutkitaan vesifaasin kemian roolia orgaanisen aerosolin muodostumisessa ja muuntumissa boreaalisella alueella.

AquBor -konsortion hankkeessa tutkitaan miten vuorovaikutus vesihöyryn kanssa, sekä ali- ja supersaturaatio-olosuhteissa muuttaa ilmakehän orgaanisen aerosolin määrää, koostumusta ja ilmakehän kannalta relevantteja ominaisuuksia. Kokeita tehdään sekä laboratoriossa, että kentällä keskittyen etenkin boreaaliseen alueeseen. Hankkeen tuottama tieto on keskeistä, kun halutaan ymmärtää orgaanisen aerosolin muutuntaa. Tutkimuksessa käytetään kehittyneitä massaspektrometrian menetelmiä ja muita uusimpia aerosolikarakterisointimenetelmiä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ensimmäinen kokonaisvaltainen globaalimalleihin sopiva parametrisointi ilmakehän orgaanisen aineksen vesifaasin prosesseista.

Konsortiohanke toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa. Virtanen toimii konsortion johtajana ja akatemiarahoitusosuus on kokonaisuudessaan noin 783 000 euroa.

 

Myös professori Igor Koshevoy kemian laitokselta sai 447 491 euroa akatemiahankkeelle, jossa tutkitaan ionisia organofosfori donori-akseptori kromoforeja.
 

Laskennallinen mallinnus sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa (COMPaCT)

Dosentti Isaac Afara sovelletun fysiikan laitokselta sai 438 874 euroa akatemiatutkijahankkeelle, jossa hän tutkii laskennallista mallinnusta sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa. Afara sai lisäksi 329 998 euroa projektin kustannuksiin seuraavalle kolmelle vuodelle.

Lähi-infrapunaspektroskopia on lupaava menetelmä nivelruston ja nivelkierukoiden tähystyksenaikaiseen kvantitatiiviseen diagnostiikkaan. Valon ja nivelkudoksien välistä vuorovaikutusta ei kuitenkaan vielä täysin ymmärretä. COMPaCT pyrkii parantamaan lähi-infrapunaspektroskopian tulkittavuutta ja tehostamaan patologioiden diagnosoimista niveltähystyksen aikana. Tutkimuksen pohjalta kehitetty menetelmä voi parantaa nivelen vammojen korjauskirurgiaa vähentämällä diagnostiikkaan liittyvää subjektiivisuutta.

Lisätietoja:

Dosentti Maija Lahtela-Kakkonen, maija.lahtela-kakkonen (a) uef.fi
Apulaisprofessori Jussi Tohka, jussi.tohka (a) uef.fi
Professori Annele Virtanen, annele.virtanen (a) uef.fi
Professori Igor Koshevoy, igor.koshevoy (a) uef.fi
Dosentti Isaac Afara, isaac.afara (a) uef.fi