Takaisin

Uusi tutkimus valaisee kaksoiskaupunkien ominaispiirteitä – ne ovat toisistaan riippuvaisia ja usein suhde on epätasa-arvoinen

Maailmassa on satakunta kaksoiskaupunkia. Juuri julkaistu kansainvälinen tutkimus paljastaa, että niitä yhdistävät useat tekijät. Kaksoskaupungit ovat toisistaan riippuvaisia ja niiden suhde on usein epätasa-arvoinen. Niille on luonteenomaista myös tietynlainen pysyvyys sekä jännite sisäänpäin kääntyneisyyden ja ulospäin suuntautuneisuuden välillä. Historian aikana osassa kaksoiskaupungeista on havaittu myös ensimmäiset merkit urbaanien alueiden yhteenliittymien synnystä.

Valtioiden rajoilla sijaitsevat kaksoiskaupungit ovat kulttuurivaihdon ja ihmisten tutustumisen paikkoja. Ne ovat myös muutoksen paikkoja tilanteissa, joissa kansainvälisiä rajoja testataan, muutetaan tai vahvistetaan. Kaksoiskaupunkien suhteet ovatkin muuttuvia ja erilaisille ulkoisille tekijöille, kuten poliittisille ja taloudellisille muutoksille, teknologian kehitykselle, hallinnollisille uudistuksille sekä sodille ja luonnonkatastrofeille alisteisia.

– Kaksoiskaupungit kertovat paljon niin kunnallisista kuin kansainvälisistä rajoista sekä tavoista, joilla vastataan kaupungistumiseen, europpalaistumiseen ja globalisaatioon, sanoo tutkijatohtori Ekaterina Mikhailova Itä-Suomen yliopistosta.

Mikhailovan ja yliopistonlehtori John Garrardin toimittamassa ja Routledgen kustantamassa Twin Cities: Urban Communities, Borders and Relationships over Time -teoksessa on tutkittu sekä eri maiden sisäisiä että kahden maan rajalla sijaitsevia kaksoiskaupunkeja kaikissa maanosissa. Kirjan tapatustutkimusten tekijät ovat kansainvälisesti arvostettuja kaupunkihistorian, taloustieteen, maantieteen, politiikan tutkimuksen, sosiologian ja antropologian tutkijoita.

Kirjan tekijät korostavat, että kaksoiskaupungeilla on tärkeä merkitys myös nykyisin. Maantieteellisesti kaksoiskaupunkeja on kaikissa maanosissa ja osa niistä kasvaa jatkuvasti, mikä tekee niistä merkittäviä toimijoita nykymaailmassa. Kaksoiskaupunkeja on eri tyyppisiä. Osaa erottavat paikalliset hallinnolliset rajat ja osaa kansainväliset rajat. Osa kaksoiskaupungeista on muodostunut suunnitellusti joko lähekkäin sijaitsevien kaupunkien kasvun kontrolloimiseksi tai yhdistämällä niitä erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla kuten silloilla, tunneleilla ja valtateillä.

Lisätietoja: tutkijatohtori Ekaterina Mikhailova, ekaterina.mikhailova(at)uef.fi

Twin Cities: Urban Communities, Borders and Relationships over Time, John Garrard and Ekaterina Mikhailova (eds) Routledge Global Urban Studies Series, London and New York 2019 ISBN 978-1-138-098000-8 (hbk); 978-1-315-10463-8 (ebk).