Takaisin

Uusi teos käsittelee kattavasti ulkomaalaisten oikeudellista asemaa

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat toimittaneet Ulkomaalaisoikeus-kirjan, joka on toistaiseksi kattavin esitys ulkomaalaisia koskevasta sääntelystä Suomessa.

Ajatus ulkomaalaisoikeutta käsittelevästä kirjasta syntyi, kun oikeustieteiden laitoksella suunniteltiin ensimmäisen kerran järjestettävää ulkomaalaisoikeuden kurssia. Koska ulkomaalaisia koskevaa sääntelyä ei opeteta kattavasti Suomen yliopistoissa, tarve uudelle kurssi- ja käsikirjalle oli suuri.

– Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi, ja se toimii myös käsikirjana valtion virkamiehille. Lisäksi sille voi olla käyttöä esimerkiksi kunnan sosiaalitoimessa, sanoo rikosoikeuden yliopistonlehtori Heikki Kallio.

Ulla Väätänen, Heikki Kallio, Mirjami Paso ja painotuore Ulkomaalaisoikeus-teos.

Moni joutuu päivittämään ulkomaalaisten oikeudellista asemaa koskevaa osaamistaan, sillä ulkomaalaislakiin on tehty lukuisia lakimuutoksia ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi huomattavasti vuonna 2015. Tarvetta aihetta käsittelevälle teokselle oli myös siksi, että yhteiskunnallisesta merkittävyydestään huolimatta aihe on varsin marginaalinen ja vähän tutkittu oikeudenala.

– Sen lisäksi, että tämä kirja on hyvä oppikirja oikeustieteilijöille, se palvelee hyvin muidenkin tieteenalojen maahanmuuttotutkimusta, kertoo projektitutkija Jaana Palander, joka toimii Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Karjalan tutkimuksen laitoksen ja yhteiskuntatieteen laitoksen GLASE-hankkeessa, jossa tarkastellaan turvallisuutta, maahanmuuttoa ja rajoja.

Ulkomaalaisten maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen edellytysten lisäksi kirjassa tarkastellaan esimerkiksi kansainvälistä suojelua, opiskelijan oleskelulupaa, lapsen etua ulkomaalaisasioissa ja ulkomaalaisten oikeutta toimeentuloturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tarkastelu on rajattu kolmansien maiden kansalaisia koskevaan sääntelyyn.

Oikeustieteilijöiden lisäksi teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu muun muassa Maahanmuuttoviraston virkamies ja tuomioistuimissa työskenteleviä juristeja.

Professori Toomas Kotkaksen, yliopistonlehtori Heikki Kallion ja projektitutkija Jaana Palanderin toimittaman kirjan ovat toimittajien lisäksi kirjoittaneet yliopistonlehtori Ulla Väätänen, tutkija, projektipäällikkö Jaakko Hyytiä, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juha Similä, apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, hallinto-oikeuden esittelijä Katariina Sovela, hallinto-oikeuden ulkomaalaisosaston johtaja Kati Korsman, hovioikeudenneuvos, työelämäprofessori Mirjami Paso ja THL:n reformit -yksikön päällikkö Eeva Nykänen, joka aloittaa syksyllä Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professorina.