Takaisin

Uusi professuuri monikulttuurisuuden ymmärtämiseen

VTT Timo Kallinen on nimitetty uskontotieteen, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuksen, professoriksi Itä-Suomen yliopistoon 1.1.2018 alkaen. Kyseinen professuuri on uusi vakanssi Itä-Suomen yliopistossa.

Uskontotieteellisen tiedon ja tutkimuksen tarve on kasvanut jatkuvasti yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä. Uskontotiede tutkii erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja uskontoperinteitä sekä niihin liittyviä tapoja, uskomuksia, kirjoituksia ja instituutioita. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat esimerkiksi uudet uskonnolliset liikkeet, islam Euroopassa, uskonto ja ideologiat tai uskonnon ja politiikan välinen suhde.

Suomessa uskontotieteen tutkimus on sivunnut myös Venäjän ja sen raja- alueiden uskonnollista monimuotoisuutta, ennen muuta suomensukuisten kansojen uskonnollisuutta ja shamanismin jäänteitä.

Uusi professuuri keskittyy Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (Borders, Mobilities and Cultural Encounters). Professuuri palvelee keskeisesti mahdollisimman laajasti teologian, kulttuurintutkimuksen ja kasvatustieteiden yhteisiä intressejä ja tutkimusta. Uskontotiede tukee ja kehittää alueen tutkimusta erityisesti kulttuurien kohtaamisen ja yhteiskunnallis-kulttuuristen muutosten tarkastelun osalta.

Timo Kallisen tutkimustyö on keskittynyt sekularisaatioon ja sekularistiseen ajatteluun globaalin etelän yhteiskunnissa. Hän on perehtynyt erityisesti hallitsijuuden maallistumiseen, mutta on kiinnostunut myös uskonnon suhteesta luonnonympäristön hyödyntämiseen ja markkinatalouteen. Kallisen tutkimus on perustunut Ghanassa Länsi-Afrikassa tehtyyn pitkäkestoiseen etnografiseen kenttätyöhön vuosina 2000–2001 ja 2005–2006.

Timo Kallinen on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1997 ja valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 2000 Helsingin yliopistossa. Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2005.

Väitöksensä jälkeen Kallinen on toiminut tutkijana Suomen Akatemian Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikössä sekä tuntiopettajana ja yliopistonlehtorina Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa.

Kallinen toimi Suomen Antropologi – Journal of the Finnish Anthropological Society -aikakausjulkaisun päätoimittajana vuosina 2011–2017. Vuodesta 2017 alkaen hän on toiminut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Studia Fennica Anthropologica -julkaisusarjan päätoimittajana.

Timo Kallisen painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12352?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Timo Kallinen, timo.kallinen(at)helsinki.fi