Takaisin

Uusi kirja avaa laadullista tutkimusta terveystieteissä – erityisesti kenttätyössä

Terveystieteiden tutkijat valottavat kokemuksiaan laadullisten tutkimusmenetelmien käytöstä tuoreessa oppikirjassa Qualitative research: People, practices and phenomena. Kirja on julkaistu Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa ja se on luettavissa myös verkossa. Yliopistolehtori Sohaib Khanin toimittaman teoksen kirjoittajina on muun muassa kansanterveystieteen ja hoitotieteen tutkijoita.

– Tavoitteena on tuoda esille aitoja käytännön kokemuksia laadullisten menetelmien soveltamisesta kenttätyössä eri puolilla maailmaa. Tämä näkökulma jää usein toissijaiseksi laadullisen tutkimuksen oppikirjoissa, Khan toteaa.

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään inhimillisen toiminnan ja ilmiöiden taustalla vaikuttavia ajattelutapoja, rakenteita ja motiiveja. Laadullisten tutkimusmenetelmien käyttö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt terveystieteissä ja erityisesti perinteisiin määrällisiin menetelmiin yhdistettynä. Kirjassa asiantuntijat valottavat eri näkökulmia laadulliseen tutkimukseen kokemustensa pohjalta.

Kirjoittajat tähdentävät, että laadullinen tutkimusprosessi on luonteeltaan ainutlaatuista ja herkkää. Tiedon keruu edellyttää toteutustavan lisäksi muun muassa vuorovaikutustaitojen ja tutkijan etiikan hallintaa. Aineiston luonteen ja keräysprosessin vuoksi aineiston analysointi on usein hyvin henkilökohtaista. Aineistoa voidaan myös tulkita ja ymmärtää useista vaihtoehtoisista näkökulmista. Kirjassa esitetyt käytännön esimerkit vaihtelevat muun muassa eri datankeruu- ja analyysimenetelmistä luottamuksen luomiseen ja ongelmatilanteisiin kenttätyössä sekä laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistämiseen.

Lisätietoja:

Sohaib Khan, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, sohaib.khan (a) uef.fi, p. + 358 403553735

Khan, Sohaib: Qualitative research: People, practices and phenomena. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, no 30.