Takaisin

Uusi Biomassa-atlas-verkkopalvelu tuo biomassat Suomen kartalle ja kaikkien saataville

Luke 14.6.2017

Suomen metsä-, pelto-, lanta- ja jätebiomassoja koskevat tiedot löytyvät nyt yhdestä osoitteesta, Biomassa-atlas-verkkopalvelusta. Palvelu julkistetaan 14.6.2017 Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella.
 
Biomassa-atlaksesta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Paikkatiedot löytyvät atlaksesta neliökilometrin tarkkuudella.
 
Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun sekä ympäristö- ja energiapolitiikan tueksi.
 
Verkkopalvelun lähtötiedot tulevat useasta eri tietokannasta.

– Nyt käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta esimerkiksi erilaisten biomassojen määriä ja sijaintia sekä tarkastella biomassojen käyttömahdollisuuksia ja -rajoituksia yhdistelemällä eri aineistoja, kertoo projektipäällikkö, tutkija Eeva Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).
 
Käyttäjäkunnan tarpeita selvitettiin laajan kyselytutkimuksen avulla vuonna 2014 ennen palvelun rakentamista. Ennen verkkopalvelun laajempaa käyttöönottoa sitä testattiin yhdessä käyttäjien kanssa kevättalvella 2017.
 
Yksi palvelun testaajista oli Mari Tuomaala Gasum Oy:stä. Hän koekäytti Biomassa-atlasta hakiessaan tietoja biokaasuntuotantoon soveltuvista biomassoista ja arvosti myös ”yhden luukun” periaatetta.

– Aikaisemmin tietoja on pitänyt yhdistellä eri lähteistä ja konsulteilta. Biomassa-atlas on hieno parannus. Se nopeuttaa tietojen kokoamista merkittävästi, Tuomaala toteaa.

 
Biomassa-atlas kasvaa ja kehittyy
 
Eeva Lehtonen lupaa, että Biomassa-atlakseen lisätään uutta tietoa sitä mukaa, kun aineistot kehittyvät tai uusia käyttäjätarpeita ilmenee. Suunnitelmissa on muun muassa tuoda palveluun uusia biomassoja kuten peltobiomassoja sivuvirtoineen ja uusia lantajakeita sekä lisätä laskenta- ja mallintamisominaisuuksia.
 
Biomassa-atlas on monen toimijan yhteisponnistus, ja sitä on rakennettu tiedonkäyttäjien tarpeet huomioiden. Biomassa-atlaksen rakentamista ja jatkokehitystä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, tietosisällöstä ovat vastanneet Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tapio Oy:n sekä Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen asiantuntijat.
 
Lisätietoja:

Tutkija Eeva Lehtonen, Luke, puh. 029 532 6317, eeva.lehtonen(at)luke.fi

Biomassa-atlas

Biomassa-atlas-video


***

Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa oli mukana Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä, joka professori Mikko Kolehmaisen johdolla osallistui Biomassa-atlaksen tietomallien ja sovellusarkkitehtuurin suunnitteluun. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat erilaisten laskentamallien liittäminen osaksi Biomassa-atlaksen ympäristöä sekä muiden tietojärjestelmien liittäminen siihen. Lisäksi pyritään kansainvälisten tutkimushankkeiden kautta edistämään Biomassa-atlaksen käyttöä myös Suomen ulkopuolella. Mikko Kolehmaisen lisäksi suunnitteluun ja sen toteuttamiseen osallistuu myös tutkija Robert Ciszek.

Lisätietoja: Professori Mikko Kolehmainen, p. 044 290 2637, mikko.kolehmainen@uef.fi