Takaisin

Uudella mallilla voidaan ehkäistä sosiaalisten ongelmien leviämistä maiden välillä

Väitös sosiaalityön alalta

Väittelijä: MSSc Thomas Akintayo

Aika ja paikka: 16.5. klo 12.00, TTA-auditorio, Tietoteknia, Kuopion kampus

Kansainväliseen sosiaalityöhön kehitetyn uudenlaisen mallin avulla voidaan ehkäistä räjähdysmäisesti kasvaneen sosiaalisen liikkuvuuden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien leviämistä maasta toiseen. MSSc Thomas Akintayon väitöskirjatyössä esitellään uusi käytännön tason prosessi, jonka avulla sosiaalityössä voidaan vaikuttaa siihen, miten etniset näkemykset ja maailmankatsomuksen leviävät maasta toiseen. Taustalla on joidenkin kansallisvaltioiden pelko siitä, että niiden alueilla voi tulevaisuudessa tapahtua maailmankatsomusten yhteentörmäyksiä.

2000-luvun vaihteen jälkeen monet kansallisvaltiot Euroopassa ja muualla maailmassa ovat muuttuneet tietotekniikan, globalisaation, pakkosiirtojen, ilmastonmuutoksen ja köyhyyden vaikutuksesta aiempaa monikulttuurisemmiksi. Tämän seurauksena monet etniset ryhmät siirtyvät maasta toiseen ja levittävät samalla omaa elämänkatsomustaan, kuten animismia, bahai-uskontoa, buddhalaisuutta, kristinuskoa, konfutselaisuutta, hindulaisuutta, islamia, juutalaisuutta ja shintolaisuutta. Tämä on johtamassa maailmankatsomusten sulautumiseen kansallisvaltioissa.

Euroopan unioni on esimerkiksi pyrkinyt voimakkaasti hillitsemään tilannetta kansainvälisin toimin. Väitöstutkimuksessa kehitetty uusi käytännön malli on kansainvälisen tason työkalu kansainvälisen sosiaalityön näkökulmasta. Malli tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia sosiaalipolitiikan alalla. Väitöskirjatyön käsittelyosassa keskitytään mallin toimintapolitiikan ja käytännön tason hyödynnettävyyteen sekä tuodaan esille tutkimuksen vahvuuksia ja rajoituksia. Siinä painotetaan lisäksi sitä, että tulokset on syytä varmentaa eri soveltamisalueilla ja että käytännön mallin rakentamisen pohjana toimineita kriittisiä muuttujia on tutkittava tarkemmin, jotta monikulttuurisuuden teorian muodostaminen kansainvälisessä sosiaalityössä olisi mahdollista.

Akintayon väitöskirja sisältää tiivistelmän, jossa on esitelty kolmen eri tutkimuksen tulokset. Tutkimusten tavoitteena oli muodostaa empiirinen malli, jossa käsitteellistetään monikulttuurisuuden käytäntö kansainvälisessä sosiaalityössä. Väitöskirjatutkimuksessa on käytetty useaa eri menetelmää ja siinä on loogisesti esitetty perustelut, oletukset ja tutkimustekniikat, joita monikulttuurisuuteen keskittyvissä tutkimuksissa on käytetty ja joita väitöskirjatyössä sovelletaan päätavoitteen saavuttamiseksi. Työssä esitellään, miten käytännön tason malli voidaan loogisesti johtaa kansainvälisen sosiaalityön monikulttuurisen ja kulttuuriperinnön näennäisestä totuudesta ja miten mallia voidaan käyttää todistusaineistona pyrittäessä rakentamaan jakamaton tai perusteltu tapa monikulttuurisuuden käsitteellistämiseen kansainvälisessä sosiaalityössä. Lisäksi on esitelty sosiaalitieteiden ja sosiaalityön mallien historialliset juuret ja ominaispiirteet. Mallit toimivat esiasteina ja yhdistävät uuden mallin.

MSSc Thomas Akintayon, väitöskirja “Multiculturalism in International Social Work. A model for professional practice” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Opponenttina toimii professori Steven M. Shardlow Keelen yliopistosta ja kustoksena professori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16338?encoding=UTF-8